Vårt samfunnsansvar

Relekta har som mål å drive en virksomhet som opptrer i tråd med samfunnets forventninger, og som bidrar til en bærekraftig utvikling til fordel for kommende generasjoner.
Relekta kommuniserer sitt samfunnsansvar gjennom åpen og tett dialog med interessenter.
Relekta bruker ISO 26000 - standard for samfunnsansvar som veileder.
Relekta markedsfører og selger produkter som bidrar til forlenget bruk av maskiner og utstyr (reparasjons- og vedlikeholds produkter).
Relekta fremmer bruk av miljøvennlige produkter gjennom eget miljømerke «Miljøforetrukket produkt».
Relekta bidrar med støtte til Kreftforeningen, Redningsselskapet og stiftelsen Norsk luftambulanse.
Relekta kommuniserer miljøsatsing og miljøregnskap gjennom årlige miljørapporter.

Relekta er sertifisert i henhold til:
ISO 9001 (kvalitet) - ISO 14001 (miljø) – Miljøfyrtårn (miljø) - OHSAS 18001 (helse og sikkerhet)

Relekta etterlever prinsipper om:
Ansvarlighet – Åpenhet - Etisk atferd - Respekt for interessenter - Respekt for rettssamfunnet - Respekt for internasjonale atferdsnormer - Respekt for menneskerettigheter

Relekta jobber aktivt med følgende kjerneområder i ISO 26000:
Organisasjonsstyring (ISO 9001) - Menneskerettigheter (Etiske retningslinjer) - Arbeidsforhold (OHSAS 18001) - Miljø (ISO 14001, - Hederlig virksomhet (Våre verdier) - Forbrukerspørsmål (5-stjernes garantier)

Copyright 2020
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS