Standard salgsbetingelser

1.1 Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle tilbud og leveranser gitt av Relekta AS (heretter Selger) til våre kunder (heretter Kjøper), med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved områder som ikke dekkes av punktene nedenfor så henvises det til Lov om kjøp [kjøpsloven] LOV-1988-05-13-27 for bedrift B2B.

2.1 Tilbud 
Et tilbud er gyldig til den dato som er angitt i selve tilbudet. Tilbud gis med forbehold om at det ikke inntrer vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater m.m. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer.

3.1 Bestilling/avtale
Bestillinger er bindende for begge parter når bestilling er mottatt av Selger, og når denne har bekreftet bestilling i form av ordre, ordrebekreftelse, faktura eller ordren er overlevert Kjøper. Skaffe- og bestillingsvarer vil leveres fortløpende ved mottak vårt logistikksenter og Kjøper vil belastes frakt selv om Kjøper har fraktfri avtale for lagerførte varer. Skaffe- og bestillingsvarer er bindende og kan ikke returneres.  Se §04.a.

 

 

 

 

 

 

4.1. Levering
Alle forsendelser skjer FCA/EXW iht. Incoterms 2010 fra vårt logistikksenter i Kabelgaten 39B (Økern næringspark), 0580 Oslo.
Ved forsendelser pr. oppkravsgebyr eller ved forhåndsbetaling tilkommer det et ekspedisjons-/ oppkravsgebyr.
Levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører.
Når Selger selv forestår leveringen, eller Kjøper henter varene hos Selger, finner leveringen sted ved overlevering til Kjøper.
Ved levering går risikoen for varen over på Kjøper.
Hvis Kjøper ikke kan motta varen/forsendelsen til avtalt tid vil lagring besørges for Kjøper regning og risiko.
Hvis varen ved mottak viser spor etter transportskade skal Kjøper anmerke dette på mottaksseddel/elektronisk POD ved mottak og omgående henvende seg til transportøren for eventuelt dekning av transportskade. Har Selger arrangert frakt vil denne bistå Kjøper i å få dekning av transportskade forutsatt at Kjøper har anmerket og dokumentert alle synlige skader ved signert mottak.

​4.2. Leveringstider
Leveringstider på produkter som Selger leverer fra eget lager er normalt omgående, dog med tillegg for den tid som rimeligvis trengs for å oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser m.m. Selger kan forlenge leveringstiden i rimelig utstrekning hvis leveransens omfang, andre leveranser eller andre forhold vanskeliggjør omgående levering. Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale for produkter som ikke befinner seg på lager er å anse som veiledende.

​4.3. Leverings- og ordreprosess generelt​
Ordre som er registrert i vårt ERP system innen 12:00 vil sendes fra vårt logistikksenter samme dag. Budbilkunder i Oslo leveres samme dag; mellom 09:00 og 12:00 og mellom 12:00 og 16:00. Med forbehold jf.§9.

 1. Ordre som hentes av Kjøper selv vil stilles klart for utlevering påfølgende virkedag etter 08:30. Kjøper må henvise til et tildelt ordrenummer. Det kreves legitimasjon ved utlevering.
 2. Transportør som henter for Kjøper se punkt §4.3.1.
 3. Ekspress service/Ekspress frakt:
  • Ekspress service kan utføres ved behov og belastes kr. 300,- pr. ordre. Gjelder service utover punkt 1-3.
  • Ekspress frakt. Deadline for booking av ekspress frakt er kl. 14:00. Transportørens gjeldende satser blir fakturert Kjøper. Eventuell avtale fraktfri levering gjelder ikke ved ekspress frakt. Punkt 04.a tilkommer hvis ekspressfrakt bookes etter kl.11:00.
  • Henter selv: Ønsker kjøper å hente ordre samme dag som ordre opprettes belastes Kjøper ekspress service iht. punkt (a) kr. 300,- og får melding på SMS eller e-post når ordren er klar. Det er min. 2 timer behandlingstid. Kjøper må henvise til et tildelt ordrenummer. Det kreves legitimasjon ved utlevering.
  • Øvrige ekspressoppdrag (24 timers døgnvakt) belastes i tillegg iht. gjeldende timesats basert på ukedag/helg. Kostnader via andre aktører tilkommer.

​4.4. Eksportforsendelser
Eksport håndteres fortløpende og tidligst påfølgende virkedag med følgende forbehold:

 1. PO inneholder all nødvendige opplysninger mottaker: navn, adresse, post nr., sted, kontakt informasjon og ordre registrert (ERP) innen 12:00. foregående virkedag. Ved effektuering av forsendelse samme dag tilkommer Ekspress service ref. 4.3.3.
 2. Fakturamottaker (kjøper) har løpende avtale med selger.
 3. Betaling og ansvar incoterms er avklart. Normalt FCA / EXW logistikksenter 0580 Oslo.
 4. Ingen returrett på eksportforsendelser hvis ikke dette er avtalt

5.1 Reklamasjonsfrist/undersøkelsesplikt
Ved mottak må Kjøper undersøke varene grundig og før varene tas i bruk må Kjøper gjennomgå leveransen for å sikre at det ikke er feil eller mangler ved leveringen eller produktene.
Reklamasjon ved åpenbare mangler og avvik skal reklameres/meldes Selger snarest og senest innen 7 virkedager.

​5.2 Ansvar for feil og mangler
Ved feil eller mangler som ikke er konstatert umiddelbart ved levering har Kjøper 1 års reklamasjonsrett fra fakturadato. Reklamasjon skal meldes til Selger hurtigst mulig. Selger er forpliktet og berettiget til, innenfor en rimelig tidsperiode, å avhjelpe eller utbedre mangelen. Reklamasjonsretten bortfaller hvis mangelen er forårsaket av Kjøper selv, eksempelvis som følge av feilaktig eller uautoriserte reparasjon eller bruk. Reklamasjonsretten bortfaller hvis en vare repareres av et verksted uten Selgers autorisasjon. Kjøpers godtgjørelse ved eventuelle feil og mangler ved en vare kan ikke overstige prisen på varen.

​6.1 Betalingsbetingelser
Standard betalingsbetingelser fra Relekta AS er pr. 14. dager.
Vi beregner forsinkelsesrenter etterskuddsvis iht. Lov om Forsinkelsesrente, og vi følger Finansdepartementets til enhver tid gjeldende satser.
Betaling av utestående skal skje innen forfallsdato, notert på faktura. Ved eventuell skriftlig purring på forfalt faktura, forbeholder vi oss retten til å kunne beregne purregebyr etter gjeldende lov og satser.

​6.2 Eiendomsrett
Eiendomsretten til alle leveranser tilkommer Selger inntil hele kjøpesummen inkl. eventuelle omkostninger og renter er betalt. Selger har salgspant i de leverte varene til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf. panteloven §§ 3-14 til 3-22.

​7.1 Retur av varer

 1. Retur forespørsel skal alltid avtales på forhånd med vår supportavdeling på e-post salg@relekta.no og med gjeldende ordrenummer i headingen: 
  0000000 RETURFORESPØRSEL. Returordre med tildelt returnummer skal legges ved forsendelsen. Svar på forespørsel gis innen påfølgende to virkedager. Ikke avtalte returer vil avvises og returneres avsender for avsenders regning
 2. Før kontakt med vår supportavdeling må gjeldende ordrenummer/ faktura holdes klart.
 3. Ved retur iht. 5 stjernes garantien se kriteriene for dette §7.2 All retur skjer for Kjøpers regning og risiko (Selger kan arrangere retur for Kjøper forutsatt at faktura er betalt).
 4. Varen skal framstå som ny og være i original og ubeskadiget emballasje.
 5. Varer som ikke lenger er lagerførte, kan ikke returneres.
 6. Skaffevarer eller bestillingsvarer kan ikke returneres.
 7. Produkter med holdbarhet aksepteres ikke i retur hvis produkt har passert 70% av holdbarhetstid eller hvis fakturadato er eldre enn 6 mnd.
 8. Artikler/ordre med verdi under kr. 1.500,- aksepteres ikke i retur.
 9. Returer som skyldes feil fra Relekta AS arrangeres og dekkes i sin helhet av Relekta AS
 10. Kreditering av godkjent retur vil utføreres innen 14 virkedager fra varene er mottatt vårt logistikksenter og verifisert iht. returordrenummer og årsak påført skjema.

​7.2 Retur 5 stjernes garanti definisjon  

 1. Tilfredshetsgaranti
  Du må være absolutt overbevist om at Relektas produkter er vesentlig bedre enn noen andre produkter du noen gang har brukt innen samme prissegment. Grunnlag for retur er at du har brukt andre produkter i samme prissegment og hvis du mener at vårt alternativ ikke er vesentlig bedre, da kan du returnere produktet. Vi ønsker da å vite hvilket produkt du har brukt i samme prissegment, og til hvilken oppgave du har brukt produktet? Returskjema- returordre med tildelt returnummer og beskrivelse sendes da inn sammen med varene. Produkt med begrenset holdbarhet må returneres innenfor 70% av holdbarhetstiden. Fakturadato må ikke være eldre enn 6 måneder. Kjøper arrangerer selv retur for egen regning og risiko. Jf. §7.1.
   
 2. Produktforsikring
  Våre leverandører Novatio, BG, Omega og Orion har produktansvarsforsikring mot følgeskader ved materiale- eller fabrikasjonsfeil i sine produkter. Det vil si feil eller svakhet med produkter kjøpt fra oss, som også har gitt følgeskader. Dette skal alltid bekreftes ved test av produkt før erstatning/kreditering. Retur etter avtale jf.§7.1 Kjøper arrangerer selv retur for egen regning. Ved bekreftet avvik krediteres frakten og dekkes av Selger dog iht. sats basert på egen transportør.
   
 3. Produktgaranti
  Våre produktgrupper har individuelle garantier som garanterer fremragende produktkvalitet. 5 års produktgaranti gjelder definerte produkter som manuelle fettpresser, aerosoler og lignende (se siste versjon av 5 stjerners garanti på våre nettsider). Forutsetning er at produktet er blitt brukt riktig. Retur etter avtale jf.§7.1 Kjøper arrangerer selv retur for egen regning. Ved bekreftet avvik eller svakhet på produkt krediteres frakt iht. sats basert på egen transportør.
 4. Bruksforsikring
  Vi har forsikring mot feil anvendelse av produkt som følge av feil i bruksanvisninger, produktinformasjon eller muntlig veiledning fra oss som måtte føre til havari, tap eller andre dokumenterte skader. Dette gjelder våre kunders bruk av produkter kjøpt fra oss. Feilinformasjon må dokumenteres. Retur etter avtale jf.§7.1 Kjøper arrangerer selv retur for egen regning. Ved bekreftet avvik eller svakhet på produkt krediteres frakt iht. sats basert på egen transportør.
   
 5. 5 års bytterett
  Vi vil at du som kunde skal være 100 % fornøyd, derfor gir vi 5 års bytterett på produkter kjøpt fra oss. Bytterett innebærer fritt bytte i andre varer.​ Bytteordre; effektueres omgående. Kjøper kan kun bytte i et annet produkt hvis følgende kriterier er oppfylt:
 • Vi fortsatt selger/lagerfører produktet.
 • Produkt er ubrukt med intakt og hel forpakning.
 • Produkt med begrenset holdbarhet kan byttes innenfor 70 % av holdbarhetstiden. Fakturadato må ikke være eldre enn 6 måneder.

  Kjøper arrangerer retur selv for egen regning og risiko. Retur etter avtale jf.§7.1
  Retur krediteres deretter i.h.t. verifisering av retur §7.1.10

8.1 Tekniske data
Alle opplysninger, samt data i elektroniske og trykte medier, baseres på produsentens opplysninger om det enkelte produktet. Selger tar forbehold om evt. feil i og endringer av spesifikasjoner.

9.1 Produktansvar/force majeure
I den grad Selger, i henhold til lov om produktansvar, kan gjøres ansvarlig overfor Kjøper, er Selgers ansvar begrenset til produktansvaret. Det omfatter ikke ansvar for eventuell tapt arbeidsfortjeneste, forsinkelser grunnet ressursbehov, intern eller ekstern kapasitet, trafikale, tolltekniske problemer, transportkostnader, driftstap m.m. Kjøpers eventuelle rettsforhold overfor tredjepart er Kjøpers ansvar. Såfremt Selger har et produktansvar solidarisk med en annen juridisk enhet/person, begrenses Selgers ansvar i det innbyrdes forholdet. Det tas videre forbehold om force majeure hos Selger samt hos leverandøren og/eller transportøren av den aktuelle varen.

10. Lovvalg/verneting
Tvister under denne avtale skal partene så vidt mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler. Oslo Byrett vedtas som verneting.

11. Lovvalg/verneting
Relekta forbeholder seg rett til uten varsel gjøre endringer i generelle betingelser. Oppdaterte betingelser er tilgjengelig på www.relekta.no; under fanen om oss.

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS