Personvernerklæring for kandidater til ledige stillinger

HR-sjefen i Relekta har ansvaret for behandling av personlige opplysninger som brukes i rekrutteringsprosesser. Det er frivillig for de som registrerer sin interesse for ledige stillinger hos oss å oppgi personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Relekta bruker opplysningene for å behandle jobbsøknaden. Opplysningene du oppgir vil kun være tilgjengelige for HR og rekrutterende ledere innenfor Relekta, og vil bare bli brukt til å vurdere din egnethet til stillingen(e) du søker på.

Søknaden din registreres, vurderes og lagres i rekrutteringssystemet Reachmee fra leverandør med samme navn. Data lagres på deres server. Relekta har databehandleravtale med Reachmee i tråd med Personvernforordningen. Informasjonen slettes senest 24 måneder etter din siste søknadsdato, eller før hvis du ber om det.
 

Behandling av personopplysninger

Opplysningene du oppgir i søknaden registreres for og av Relekta i Relektas rekrutteringssystem.

Vi behandler følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Fødselsår
 • Kjønn
 • Kontaktopplysninger: e-postadresse, telefonnummer, adresse
 • Svar på utvalgsspørsmål

Tilvalg:

 • CV
 • Søknadsbrev
 • Øvrige vedlagte filer (som f.eks. vitnemål, attester)
 • Resultater fra arbeidspsykologiske tester
 • Eventuelle intervjunotater
 • Notater fra eventuell referansesjekk
 • Eventuelle arbeidspsykologiske tester
 • Personnummer i tilfelle kredittsjekk (kun spesielle stillinger).

Dette meste av dette er informasjon vi egentlig ikke trenger et særskilt samtykke for å behandle – det lovlige grunnlaget er informasjon vi trenger for å vurdere din egnethet ift en gitt stilling, og det er du selv som fritt velger å gi fra deg opplysningene for å bli vurdert til stilingen.

Vi trenger dog ditt samtykke for å behandle informasjon som fremskaffes gjennom eventuelle arbeidspsykologiske tester og eventuell referanseinnhenting, eventuell kredittsjekk, samt for å oppbevare dine øvrige personopplysninger etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet. Derfor ber vi om ditt samtykke til dette når du registrerer søknaden.
 

Automatisert beslutningstaking

Personopplysningene dine vil kunne bli brukt som grunnlag for automatisert beslutningstaking. For hver enkelt stilling bruker vi en kravprofil som rammeverk for beslutningene som blir tatt.

Basert på det du har svart på utvalgsspørsmålene i forbindelse med søknaden, kan du få et avslag hvis du ikke oppfyller skallkravene i henhold til kravspesifikasjonen. Skallkravene fremgår som oftest i jobbannonsen, og kan f.eks. være om du har førerkort (slik våre selgerstillinger krever).
 

Arbeidspsykologiske tester

For kvalifiserte kandidater brukes en eller flere arbeidspsykologiske tester levert av Cut-e Norge. Testresultatene lagres på deres server i to år, eller inntil du evt. ber om at opplysningene dine slettes. Relekta har databehandler avtale med Cut-e iht. gjeldene lovverk.

Det er kun HR-sjefen i Relekta som har tilgang til testresultatene. Testresultater kan være en del av grunnlaget for beslutningen om hvorvidt du går videre i prosessen eller ikke, men er sjelden avgjørende.

Ta kontakt med HR-sjefen i Relekta hvis du har spørsmål: jobb@relekta.no når det gjelder rekrutteringsprosessene våre.
 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Opplysningene som blir gitt vil være tilgjengelige for HR-sjefen og den aktuelle stillingens overordnede.

Du bør generelt sett være forsiktig med hva slags informasjon du deler i søknader. Oppgi derfor kun informasjon som er relevant for den aktuelle stillingen du søker på, og vent f.eks. med å oppgi referansepersoner til vi eventuelt ber om det.
 

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Samtlige av dine personopplysninger slettes fra Relektas rekrutteringssystem to år etter din siste søknadsdato. Du kan forøvrig når som helst be om at de slettes.

Eventuelle tester du har gjennomført slettes når rekrutteringsprosessen er avsluttet, det samme gjelder notater fra eventuelle referanseintervju. Personnummer du eventuelt oppgir til bruk i kredittsjekk slettes umiddelbart etter at sjekken er foretatt. Kredittrapport lagres ikke.

Ansettes du i Relekta overføres følgende informasjon til vårt personalsystem Visma Lønn, og oppbevares også i din fysiske personalmappe: Navn, Fødselsår, Kjønn, Kontaktopplysninger: e-postadresse, telefonnummer, adresse, CV, Søknadsbrev, Øvrige vedlagte filer (som f.eks. vitnemål, attester). Relekta har databehandleravtale med Visma i tråd med lovverket.
 

Du har rett til å trekke tilbake samtykket

Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

Kontakt Personvernansvarlig i Relekta ved begjæringer samt øvrige spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger ved å sende en epost til: personvern@relekta.no

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS