Personvernerklæring for besøkende til og brukere av våre nettsteder


Anonyme brukerdata

Besøkende kan fritt bruke Relekta sine nettsider anonymt, for eksempel til å lese sider, lese i katalogen og annen åpent tilgjengelig informasjon. Alle besøk på våre nettsider blir registrert av oss, men denne informasjonen kan i utgangspunktet ikke knyttes til deg som person.
 

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å gi oss generell statistikk om hvordan nettstedet brukes slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.
 

Personlige brukerdata

Du behøver ikke oppgi kontaktdata for å laste ned informasjon fra våre nettsteder. Dersom du fyller ut kontaktskjema hvor du oppgir navn, epost, telefon og hva saken gjelder, vil vi formidle informasjonen til aktuell selger i ditt område, som deretter vil følge deg opp. Personopplysningene vil ikke bli solgt eller gitt videre til tredjepart.

I det aktuelle skjemaet ber vi om aktivt samtykke fra deg om at du godtar vilkårene. Et samtykke innebærer at informasjonen du avgir blir lagret av Relekta. Hvis du gjennom slik registrering i skjema på Relekta.no har avgitt personlig informasjon som e-postadresse, navn og lignende, kan informasjonen nevnt i første avsnitt i gitte tilfeller knyttes til deg som person.

Relekta bruker denne informasjonen blant annet til å levere (aktivere) den aktuelle tjenesten eller ressursen til deg, tilpasse videre kommunikasjon og nettstedets innhold etter dine preferanser. Nøyaktig hvilken informasjon som blir lagret og hvordan den blir benyttet, avhenger blant annet av hva slags informasjon du har registrert.
 

Hvordan vi lagrer og bruker personlige data

Personopplysninger du avgir til lagres og brukes bare i tråd med formålene nevnt ovenfor og på en sikker måte. Eksempler:

  • Vi kan registrere hvilke deler av nettsidene du besøker og aktive handlinger som å fylle ut skjema, laste ned innhold o.l.
  • Vi kan registrere om du mottar, åpner og leser e-post fra oss

Slik informasjon bruker vi blant annet til å måle om vår kommunikasjon (bloggartikler, innholdstilbud, e-poster m.m.) er riktig tilpasset våre brukere sine behov. Formålet er å levere løpende tjenester, samt evaluere og forbedre våre tjenester.

Deling av innlegg på våre sosiale nettsteder

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.
 

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss når vi publiserer ny informasjon. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse og evt. tittel for at vi skal kunne sende deg mer relevant informasjon.E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan velge å oppgi om du reresenterer en virksomhet, er privatperson, en journalist eller annet. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon.
 

Tec7.no

Dersom du fyller ut kontaktskjema hvor du oppgir navn, epost, telefon og hva saken gjelder, vil vi formidle informasjonen til aktuell selger i ditt område, som deretter vil følge deg opp. Dine personopplysninger vil ikke bli solgt eller gitt videre til tredjepart.
 

Riktigolje.no (Kroon oil)

Kroon-Oil gir smøringsråd for alle kjøretøy, basert på registreringsnummer, merke og modell. Dette er kun et søk hvor du som kunde skal kunne finne riktig olje til bilen. Bilens registreringsnummer blir ikke lagret og slettes etter at søket ditt er ferdig.
 

BGNorge.no

Fyller du ut kontaktskjema, så blir kontaktdata du oppgir brukt til å følge opp din forespørsel. Dine personopplysninger vil ikke bli solgt eller gitt videre til tredjepart.

Verksted kan fylle ut registreringsskjema for kjøretøy som skal dekkes av BG Protection Plan. Her oppgis blant annet kundens navn og bilens reg.nr.  Dette er nødvendig for at Relekta skal kunne ivareta sin del av avtalen. Informasjonen lagres på Relektas server hvor det kun er ansvarlig produktsjef som har tilgang.
 

Spørreundersøkelser

Relekta bruker programmet Netigate til å gjennomføre undersøkelser. Relekta har databehandleravtale med leverandøren av Netigate i tråd med lovverket. Vi vil alltid informere om formålet med en spørreundersøkelse, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Relekta vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

  • Anonyme undersøkelser. Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Relekta eller Netigate samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.
  • Identifiserbare undersøkelser. Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Relekta identifisere de som har besvart undersøkelsen. Vi kan også benytte Netigate til å sende ut undersøkelsen, din e-postadresse vil i så fall bli delt med Netigate.

Kontakt Personvernansvarlig i Relekta ved begjæringer samt øvrige spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger ved å sende en epost til: personvern@relekta.no

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS