Omega Produktguide

Klikk på hovedgruppe for å finne hvilket Omega produkt som skal brukes.

Vis gruppe ved å klikke ønsket gruppe.
Skjul gruppen igjen ved å klikke en annen gruppe.

1. Industrismøremidler

Lukkede gir

Omega 585 - Syntetisk smøreolje for næringsmiddelindustrien

Kjede og gearolje med utvidet temperaturtoleranse fra -30°C til 240°C. Perfekt til påføring ved både høy varme og kulde i næringsmiddelindustrien. Godkjent etter NSF-H1 standarden. ISO VG 220.

Omega 670C Mineral Gearolje

Ren mineral gearolje uten EP tilsetninger. Krafitg forsterket mot skumming og oksydering. Ttlater høye temperaturer, og reduserer slitasje.

Omega 680C Gearolje for snekkeveksler

Angriper ikke bronse. Senker driftstemperaturer, er energibesparende og øker levetiden for snekkegear. SAE 90 (220 cSt 40°C).

Omega 690C Universal Gearolje

Gjør at transmisjoner, gearkasser og differensialer fungerer effektivt over lengre perioder. For alle typer gear hvor det ønskes en olje med EP tilsetninger. Høy vannmotstand, reduserer syre og friksjonslitasje. Bredt anvendelsesområde; under forhold med stort trykk, hypoid gear, snekkgear, samt differensialer med limited slip. SAE 75W90, 80W90, 85W140, 90, 140, og "special shear stable" 75W140. (110, 166, 343, 166, 310, 208 cSt 40°C).

Luftkompressorer og vakumpumper

Omega 613 Luftkompressorolje

Luftkompressorolje som har god varmeavledning og motvirker oksydering ved høye temperaturer. Beskytter pakninger og hindrer lekkasje gjennom stempelringene. Hindrer koksing av ventiler og stempeltopp. Anbefales også for vakumpumper

Omega 615 Luft og frysekompressor olje

Syntetisk luft- og kjølekompressorolje. Til stempel, lamell og skruekompressorer for kjølemedier og luft. Forlenger skiftintervall for oljen med opptil 10 ganger. Eliminerer skumdannelser i oljen, og er anvenddelig for driftstemperatur ned til -40C ISO VG 46 og 100.

Hydrauliske systemer

Omega 606 - Multigrade hydraulikkolje

Spesielt beregnet for hydraulisk utstyr med små toleranser. Emulgerer ikke med vann. Motstår skumming og oksydering, samt viskositetstap ved høye temperaturer. SAE 10W40 (92 cST 40°C).

Omega 612 - Universal hydraulikkolje

Stort anvendelsesområde for hydraulikk, transmisjoner og gear der EP-tilsetnin-ger ikke anbefales. SAE 5, 10, 15, 20, 30, 40 (ISO VG 15, 32, 46, 68, 100, 150).

Omega 696 - DuraPower transmisjonsolje

For bruk i transmisjoner, hydraulikk, våtbrems og kraftuttak. Overgår de nyeste og strengeste Caterpillar TO-4 og Allison C-4 spesifikasjoner for å gi utstyr den best mulige beskyttelse og ytelse. Gir eksepsjonell stabilitet ved lave temperaturer og derav bedre beskyttelse ved kaldstart. SAE 10W og 30 (30-98 cSt 40°C).

Dieselaggregater

No product found

Penetrerende olje

Omega 636 - Jamaican Base universal vedlikeholdsolje

Jamaican Base universal vedlikeholdsolje

  • Inneholder ren Jamaican Pimento olje for langvarig beskyttelse
  • Fem-i-en virkning: smører, penetrerer, fortrenger vann, løsner fastrustede deler og beskytter mot nye rustdannelser
  • Utrolig allsidighet. Kan brukes som midlertidig korrosjonsbeskyttelse før ferdigbehandling av overflatene

Omega 636 Jamaican Base universal vedlikeholdsolje, kalt “den flytende skiftenøkkel”, er en universal vedlikeholdsolje. Den har fremragende vannresistans og vannfortrengende egenskaper. Omega 636 inneholder ren Jamaican pimento olje for langvarig beskyttelse. Omega 636 har en fem-i-en virkning; smører, penetrerer, fortrenger vann, løsner fastrustede deler og beskytter mot rust. Omega 636 er utrolig allsidig; kan brukes som midlertidig korrosjonsbeskyttelse før påføring av permanent korrosjonsbeskyttelse. Omega 636 er vedlikeholdsoljen som: Fjerner fuktighet raskt med en dyp penetrerende effekt som driver fuktigheten ut. Løser fastrustede deler på sekunder, til og med “umulige” tilfeller. Fester seg godt til metallflater og gir dermed god smøring og overflatebeskyttelse. Påføres lett med kost, rulle, spray eller neddypping i bad. Ingen blandeprosess eller overflatepreparering er nødvendig.


Bruksområder
Omega 636 setter en egen standard innen beskyttelse av metalloverflater mot rust, forårsaket av oksidasjon. Omega 636 penetrerer ikke bare inn i overflaten, men legger også igjen en tynn beskyttende film som hindrer oksidasjon, rust og korrosjon. Omega 636 kan brukes på alle typer maskiner og utstyr som en rusthemmer, overflatebeskyttelse mot fingeravtrykk osv, og som en aktiv vannfortrenger. Bruk Omega 636 for å løsne fastrustede deler som bolter, skruer og muttere; beskyttelse av smådeler og verktøy; fuktighetsbeskyttelse av utstyr som står ute; rustbeskyttelse og konservering av deler som skal lagres eller transporteres; beskytte nylig maskinerte jernlegeringer; og generell smøring og rustbeskyttelse.

Omega 638 - Næringsmiddelgodkjent vedlikeholdsolje

Vedlikeholdsolje med fire-i-en virkning; smører, penetrerer, fortrenger vann og motvirker rust. Ideell for service og vedlikehold innen drikkevare-, matvare-, serverings- og farmasøytindustrien. Godkjent etter NSF-H1 standarden.

Metallbearbeiding

Omega 657 - Høykvalitets skjæreolje

Har "HSLR" Omega tilsetninger. Muliggjør høyere skjærehastighet, økt nøyaktig-het og forlenger verktøyets levetid. Nyttig til vanskelige skjæreoperasjoner og til bearbeiding av "tøffe" legeringer.

Omega 658 - Emulgerbar kutte- og kjølevæske

Har fremragende smøreegenskaper. Innehar "USHA" klassifisering og er derfor helt ufarlig i bruk. Økonomisk i bruk, kan blandes ut med inntil 40 deler vann.

Næringsmiddelmaskiner

Omega 580 - Smøreolje for næringsmiddelindustrien

Gjennom avansert kjemi har Omega produsert en olje med meget høy renhetsgrad og høy ytelse. Den benyttes til hydraulikk, kompressorer, kjeder, gear o.s.v i næringsmiddelindustrien, kjemisk industri og på sykehus. Har U.S.D.A. normering. SAE 20 (ISO VG 68).

Omega 585 - Syntetisk smøreolje for næringsmiddelindustrien

Kjede og gearolje med utvidet temperaturtoleranse fra -30°C til 240°C. Perfekt til påføring ved både høy varme og kulde i næringsmiddelindustrien. Godkjent etter NSF-H1 standarden. ISO VG 220.

Omega 609 - Næringsmiddelgodkjent luftverkt øyolje

Høykvalitetsolje for trykkluftutstyr som benyttes innen farmasøytisk industri og til produksjon av næringsmidler og drikkevarer. Oljens høye stabilitet gir frem-ragende smøring av alle typer trykkluftsystemer. SAE 10 (ISO VG 32).

Omega 615 - Syntetisk luft- og kjølekompressorolje

Syntetisk luft- og kjølekompressorolje. Til stempel, lamell og skruekompressorer for kjølemedier og luft. Forlenger skiftintervall for oljen med opptil 10 ganger. Eliminerer skumdannelser i oljen, og er anvenddelig for driftstemperatur ned til -40C ISO VG 46 og 100.

Omega 638 - Næringsmiddelgodkjent vedlikeholdsolje

Vedlikeholdsolje med fire-i-en virkning; smører, penetrerer, fortrenger vann og motvirker rust. Ideell for service og vedlikehold innen drikkevare-, matvare-, serverings- og farmasøytindustrien. Godkjent etter NSF-H1 standarden.

Sirkulasjonssystemer

Omega 608 - Kjede- og vangolje

For kjeder, glideflater og transportbånd. Gir en ekstra sterk oljefilm som beskytter kjeder mot slitasje og korrosjon. Ypperlig til bruk ved høye hastigheter.
SAE 30, 40, 50 (ISO VG 100-150-250).

Omega 648 - “Røykfri” høytemperatur kjedeolje

Laget av syntetiske baseoljer med svært lav fordampning. Ingen koksdannelser. For høye temperaturer over lange perioder. Ideell for systemer som krever høy renhet. (233 cSt5 40°C).

Omega 670 - Ren mineral gearolje

Uten EP tilsetninger og kraftig forsterket mot skumming og oksydering. Tillater høye temperaturer, og reduserer slitasje. SAE 90 og 140 (220-460 cSt 40°C).

Kjeder og transportgater (convoyer)

Omega 585 - Syntetisk smøreolje for næringsmiddelindustrien

Kjede og gearolje med utvidet temperaturtoleranse fra -30°C til 240°C. Perfekt til påføring ved både høy varme og kulde i næringsmiddelindustrien. Godkjent etter NSF-H1 standarden. ISO VG 220.

Omega 608 - Kjede- og vangolje

For kjeder, glideflater og transportbånd. Gir en ekstra sterk oljefilm som beskytter kjeder mot slitasje og korrosjon. Ypperlig til bruk ved høye hastigheter.
SAE 30, 40, 50 (ISO VG 100-150-250).

Omega 646 - Kjedesmøring

Smøremiddel av høy kvalitet for kjeder. Tilsetningen "Megalite" hindrer rivninger og fastskjærte ruller. Stabile egenskaper hindrer oljen i å dryppe eller bli slynget av , selv ved store hastigheter. SAE 40, 50, 90 (75-140-225 cSt 40°C).

Omega 648 - Røykfri høytemperatur kjedeolje

Laget av syntetiske baseoljer med svært lav fordampning. Ingen koksdannelser. For høye temperaturer over lange perioder. Ideell for systemer som krever høy renhet. (233 cSt5 40°C).

Luftverktøy og pneumatiske utstyr

Omega 605 - Luftlubrikatorolje

Beregnet på å motstå høyt lufttrykk, fuktighet, oksydasjon og korrosjonsangrep på luftdrevet utstyr. Flyter lett selv ved temperaturer ned mot frysepunktet. Opptar fuktighet i luftsystemet. Holder pakninger myke. SAE 10 (ISO VG 32).

Omega 609 - Næringsmiddelgodkjent luftverkt øyolje

Høykvalitetsolje for trykkluftutstyr som benyttes innen farmasøytisk industri og til produksjon av næringsmidler og drikkevarer. Oljens høye stabilitet gir frem-ragende smøring av alle typer trykkluftsystemer. SAE 10 (ISO VG 32).

Kjølekompressorer

Omega 611 - Kjølekompressorolje

Oljen har en god varmestabilitet og maksimal flyteevne ved lave temperaturer
(-56°C). Forhindrer slamdannelse i kjølevæsken, skumdannelse, oksydasjon og koksdannelse. (62 cST 40°).

Omega 615 - Syntetisk luft- og kjølekompressorolje

Syntetisk luft- og kjølekompressorolje. Til stempel, lamell og skruekompressorer for kjølemedier og luft. Forlenger skiftintervall for oljen med opptil 10 ganger. Eliminerer skumdannelser i oljen, og er anvenddelig for driftstemperatur ned til -40C ISO VG 46 og 100.

Tekstilmaskiner

Omega 609 - Næringsmiddelgodkjent luftverkt øyolje

Høykvalitetsolje for trykkluftutstyr som benyttes innen farmasøytisk industri og til produksjon av næringsmidler og drikkevarer. Oljens høye stabilitet gir frem-ragende smøring av alle typer trykkluftsystemer. SAE 10 (ISO VG 32).

Omega 790 - Vannoppløselig spesialolje

Lett fargeløs olje for bruk i tekstilindustrien som kombinerer meget gode smøre-egenskaper med høy stabilitet. Vannoppløselig olje som ikke flekker og hindrer misfarging av tekstiler som er tilsølt med olje. Demper vibrasjoner og har god vedhengsevne ved høye hastigheter. SAE 20 for hastigheter opp til 12000 O/min og SAE 5W10 for hastigheter over dette. (20,5 - 75,4 cSt 40°C).

Varmevekselsystemer

Omega 660 - Temperaturstabil varmeoverføringsolje

Har kokepunkt p 370°C. Utviklet av eksepsjonelt fine baseoljer med lav viskosi-tet som gir forbedret varmeoverføringsevne, samt svært liten termisk nedbryting. (95 cSt 40°C).

Turbiner, vanningssystemer

Omega 601 - Vannpumpeolje

Dryppsmøring av turbinpumper og vanningsanlegg. Forhindrer skum og emulgerer ikke med vann. Den høye viskositetsindeksen gjør at den fungerer utmerket i både kaldt og varmt vær. SAE 10, 20, 30. (ISO VG 32-68-100).

Omega 612 - Universal hydraulikkolje

Stort anvendelsesområde for hydraulikk, transmisjoner og gear der EP-tilsetnin-ger ikke anbefales. SAE 5, 10, 15, 20, 30, 40 (ISO VG 15, 32, 46, 68, 100, 150).

Omega 615 - Syntetisk luft- og kjølekompressorolje

Syntetisk luft- og kjølekompressorolje. Til stempel, lamell og skruekompressorer for kjølemedier og luft. Forlenger skiftintervall for oljen med opptil 10 ganger. Eliminerer skumdannelser i oljen, og er anvenddelig for driftstemperatur ned til -40C ISO VG 46 og 100.

Omega 670 - Ren mineral gearolje

Uten EP tilsetninger og kraftig forsterket mot skumming og oksydering. Tillater høye temperaturer, og reduserer slitasje. SAE 90 og 140 (220-460 cSt 40°C).

2. Fett

Sentralsmøreanlegg

Omega 57

Tåler ekstremt høye trykk. Danner en slitasjehindrende film på lagerflatene, og hindrer inntrenging av smuss, støv, slam og vann. Vil ikke bli slynget ut. Har ett høyt drypp punkt (249°C). NLGI#2, NLGI#3.

Omega 59

Forsterket med olje som har høy viskositetsindeks. Temperaturtoleranse som langt overgår ordinære smøremidler. Har en jevn og stabil konsistens som sikrer god pumpbarhet og gir gode smøreegenskaper. NLGI#2.

Omega 77

Motstår store trykk og sjokkbelastninger på høyt belastede chassispunkter, både i friksjons- og antifriksjonslager. Lager beskyttende lag mot vann, temperaturpå-virkning og forurensning. Holder seg på plass selv ved slag. NLGI#2 , NLGI#00.

Omega 78

Det beste valget ved vanskelige smøreforhold i næringsmiddel-, metall- og papirproduksjon og marine/offshore-industrien. Reduserer slitasje ved meget høy mekanisk stabilitet, høyt dråpepunkt, evne til å tåle trykk, samt motstands-dyktighet mot utvasking, korrosjon og rust.

Omega 85

Høykvalitets universalfett som dekker alle krevende smøreoppgaver for industri og transport. Er temperaturstabil, presses ikke ut, renner ikke av. Angriper ingen pakningstyper.

Kjeder og kabler

Omega 65

Trenger effektivt inn i wirens indre kord og kjedets ruller. Sikrer vedvarende smøring. Konsistens som hindrer at smørefettet slynges av. Beskytter mot saltvannskorrosjon, slam, vann, støv og smuss. Enkel påføring. NLGI#00.

Næringsmiddelmaskiner

Omega 26

Syntetisk næringsmiddelgodkjent fett. Stor motstandkraft mot løsemidler og agressive væsker. Svært universell og gir forlengede vedlikeholdsintervaller. NLGI#2 og NLGI#0.

Omega 78

Det beste valget ved vanskelige smøreforhold i næringsmiddel-, metall- og papirproduksjon og marine/offshore-industrien. Reduserer slitasje ved meget høy mekanisk stabilitet, høyt dråpepunkt, evne til å tåle trykk, samt motstands-dyktighet mot utvasking, korrosjon og rust.

Omega 99

Omega 99FG Food Grade "Seize Stop". Fett for beskyttende vedlikehold, Næringsmiddelgodkjent,

Åpne Gir

Omega 64

Et sterkt og klebrig fett som ikke drypper, klumper eller tetter seg og som motstår utpressing. En sterk penetrasjonsevne gir smøring til vanskelig tilgjengelige smøreområder og minimerer derfor slitasje. NLGI#00.

Omega 73

Tåler store belastninger, reduserer slitasje, absorberer sjokkbelastninger og beskytter mot rust. Lett å påføre. Holder seg på plass over lengre perioder, uansett temperatur. NLGI#0 og NLGI#2.

Glidelagre

Omega 64

Et sterkt og klebrig fett som ikke drypper, klumper eller tetter seg og som motstår utpressing. En sterk penetrasjonsevne gir smøring til vanskelig tilgjengelige smøreområder og minimerer derfor slitasje. NLGI#00.

Omega 73

Tåler store belastninger, reduserer slitasje, absorberer sjokkbelastninger og beskytter mot rust. Lett å påføre. Holder seg på plass over lengre perioder, uansett temperatur. NLGI#0 og NLGI#2.

Omega 78

Det beste valget ved vanskelige smøreforhold i næringsmiddel-, metall- og papirproduksjon og marine/offshore-industrien. Reduserer slitasje ved meget høy mekanisk stabilitet, høyt dråpepunkt, evne til å tåle trykk, samt motstands-dyktighet mot utvasking, korrosjon og rust.

Omega 85

Høykvalitets universalfett som dekker alle krevende smøreoppgaver for industri og transport. Er temperaturstabil, presses ikke ut, renner ikke av. Angriper ingen pakningstyper.

Rullelagre

Omega 28

Spesiallaget for ugjestmilde miljøforhold. Ikke giftig og praktisk talt ikke nedbryt-bar. 100% motstandsdyktig mot oksydativ nedbryting og de fleste vanlige løse-midler. Egnet for oksygenkoblinger.

Omega 33

Universalfett for temperaturer opp til 315°C. For tørkeovner, bakerier, damp, kjemisk, støperier og bearbeiding ved høye temperaturer. NLGI#2.

Omega 35

"Megalite Solid Lubricant" tilsetningen muliggjør smøring under ekstremt høye temperaturer, over 700°C. En ny generasjon smøreteknologi for vanskelige smøreoppgaver som tørkeovnvogner, ovner, støperier og stålverk. NLGI#2.

Omega 51

For lagre i alle typer elektriske motorer. Vannbestandig og tåler høy belastning. Meget god skjærings- og oksydasjonsmotstand. Høy penetreringsevne. NLGI#2.

Omega 57

Tåler ekstremt høye trykk. Danner en slitasjehindrende film på lagerflatene, og hindrer inntrenging av smuss, støv, slam og vann. Vil ikke bli slynget ut. Har ett høyt drypp punkt (249°C). NLGI#2, NLGI#3.

Omega 66

Enestående egenskaper og ytelse ned til -54°C. Ypperlig motstand mot vann og korrosjon. Lang lagringsholdbarhet. Overgår MIL-G-10924D spesifikasjonen for militære kjøretøyer under arktiske forhold. NLGI#2.

Omega 71

Passer til praktisk talt alle smøreoppdrag på alle typer utstyr. Bevarer smøre-egenskapene selv under påvirkning av sterk varme. Meget god festeevne på bevegelige deler. Anbefales på temperaturer opptil 204°C. NLGI#2.

Omega 77

Motstår store trykk og sjokkbelastninger på høyt belastede chassispunkter, både i friksjons- og antifriksjonslager. Lager beskyttende lag mot vann, temperaturpå-virkning og forurensning. Holder seg på plass selv ved slag. NLGI#2 , NLGI#00.

Omega 95

Ideelt for havneanlegg, offshore og skipsfart. Utviklet med de aller beste smøre-egenskaper og beskyttelse mot saltvannskorrosjon og vannutvasking. NLGI#2.

Kjøretøy

Omega 57

Tåler ekstremt høye trykk. Danner en slitasjehindrende film på lagerflatene, og hindrer inntrenging av smuss, støv, slam og vann. Vil ikke bli slynget ut. Har ett høyt drypp punkt (249°C). NLGI#2, NLGI#3.

Omega 73

Tåler store belastninger, reduserer slitasje, absorberer sjokkbelastninger og beskytter mot rust. Lett å påføre. Holder seg på plass over lengre perioder, uansett temperatur. NLGI#0 og NLGI#2.

Omega 77

Motstår store trykk og sjokkbelastninger på høyt belastede chassispunkter, både i friksjons- og antifriksjonslager. Lager beskyttende lag mot vann, temperaturpå-virkning og forurensning. Holder seg på plass selv ved slag. NLGI#2 , NLGI#00.

Omega 78

Det beste valget ved vanskelige smøreforhold i næringsmiddel-, metall- og papirproduksjon og marine/offshore-industrien. Reduserer slitasje ved meget høy mekanisk stabilitet, høyt dråpepunkt, evne til å tåle trykk, samt motstands-dyktighet mot utvasking, korrosjon og rust.

Omega 85

Høykvalitets universalfett som dekker alle krevende smøreoppgaver for industri og transport. Er temperaturstabil, presses ikke ut, renner ikke av. Angriper ingen pakningstyper.

Lagre for el-motorer

Omega 51

For lagre i alle typer elektriske motorer. Vannbestandig og tåler høy belastning. Meget god skjærings- og oksydasjonsmotstand. Høy penetreringsevne. NLGI#2.

Omega 57

Tåler ekstremt høye trykk. Danner en slitasjehindrende film på lagerflatene, og hindrer inntrenging av smuss, støv, slam og vann. Vil ikke bli slynget ut. Har ett høyt drypp punkt (249°C). NLGI#2, NLGI#3.

Omega 85

Høykvalitets universalfett som dekker alle krevende smøreoppgaver for industri og transport. Er temperaturstabil, presses ikke ut, renner ikke av. Angriper ingen pakningstyper.

3. Auto smøremidler

Våtbrems, kraftoverføringer, hydraulikk

Omega 696

For bruk i transmisjoner, hydraulikk, våtbrems og kraftuttak. Overgår de nyeste og strengeste Caterpillar TO-4 og Allison C-4 spesifikasjoner for å gi utstyr den best mulige beskyttelse og ytelse. Gir eksepsjonell stabilitet ved lave temperaturer og derav bedre beskyttelse ved kaldstart. SAE 10W og 30 (30-98 cSt 40°C).

Differensialer

Omega 690

Gjør at transmisjoner, gearkasser og differensialer fungerer effektivt over lengre perioder. For alle typer gear hvor det ønskes en olje med EP tilsetninger. Høy vannmotstand, reduserer syre og friksjonslitasje. Bredt anvendelsesområde; under forhold med stort trykk, hypoid gear, snekkgear, samt differensialer med limited slip. SAE 75W90, 80W90, 85W140, 90, 140, og "special shear stable" 75W140. (110, 166, 343, 166, 310, 208 cSt 40°C).

Servostyring

Omega 699

Gir god beskyttelse mot automatgears verste fiender; oksydasjon og varmeopp-bygging. Angriper ikke pakninger og er upåvirket av temperaturendringer. Godkjent som Dexron®-III/Mercon® fluid for General Motors Equipment og for Allison Division on highway equipment models AT, MT,HT. Møter FordM2C138-CJ, 166H, General Motors type A, Suffix A, og Daimler-Benz 236.2 og 236.4 og momentomformer DDA C-3 og Caterpillar TO-2. SAE 5W20 (32 cSt. 40°C).

Manuelle Girkasser

Omega 603

For motorer med og uten turbo, gear, hydraulikk, samt våtbrems, uansett merke og modell. Innehar følgende spesifikasjoner; Allis Chalmers power fluid 821, MIL-L-2104E, John Deere type 303 specification j14B, API SF/CE & GL 4 (L-20), J.I. Case specification JIC 143 og JIC 145, International Harvester Hytran fluid specification B6, Ford select O-speed specifications M2C-159-A, M2C-86A, M2C-134A, Massey Ferguson E.P. transmission oil specifications M1127, M1129, M1129A, M1135, M1110. SAE 10W30, 15W40.

Omega 670

Uten EP tilsetninger og kraftig forsterket mot skumming og oksydering. Tillater høye temperaturer, og reduserer slitasje. SAE 90 og 140 (220-460 cSt 40°C).

Omega 690

Gjør at transmisjoner, gearkasser og differensialer fungerer effektivt over lengre perioder. For alle typer gear hvor det ønskes en olje med EP tilsetninger. Høy vannmotstand, reduserer syre og friksjonslitasje. Bredt anvendelsesområde; under forhold med stort trykk, hypoid gear, snekkgear, samt differensialer med limited slip. SAE 75W90, 80W90, 85W140, 90, 140, og "special shear stable" 75W140. (110, 166, 343, 166, 310, 208 cSt 40°C).

Omega 696

For bruk i transmisjoner, hydraulikk, våtbrems og kraftuttak. Overgår de nyeste og strengeste Caterpillar TO-4 og Allison C-4 spesifikasjoner for å gi utstyr den best mulige beskyttelse og ytelse. Gir eksepsjonell stabilitet ved lave temperaturer og derav bedre beskyttelse ved kaldstart. SAE 10W og 30 (30-98 cSt 40°C).

Omega 699

Gir god beskyttelse mot automatgears verste fiender; oksydasjon og varmeopp-bygging. Angriper ikke pakninger og er upåvirket av temperaturendringer. Godkjent som Dexron®-III/Mercon® fluid for General Motors Equipment og for Allison Division on highway equipment models AT, MT,HT. Møter FordM2C138-CJ, 166H, General Motors type A, Suffix A, og Daimler-Benz 236.2 og 236.4 og momentomformer DDA C-3 og Caterpillar TO-2. SAE 5W20 (32 cSt. 40°C).

Dieselmotorer

Omega 757

Allsidig motorolje til alle typer maskiner og kjøretøy med og uten turbo. Motvirker slitasje effektivt, og bidrar til forlengede oljeskiftintervaller. Tilfredsstiller spesifi-kasjonene til alle produsenter av motorer. Møter API SL/CF. SAE15W40, 20W50.

Bensinmotorer

Omega 631 - Høykvalitets motorolje

Svært høy fordampningstemperatur. Etterlater ingen skadelige avleiringer. Møter og overgår API spesifikasjonene: SL, SJ/CF, MIL-L-46152E. SAE 10W40, 20W50.

Omega 757 - Langtids motorolje

Allsidig motorolje til alle typer maskiner og kjøretøy med og uten turbo. Motvirker slitasje effektivt, og bidrar til forlengede oljeskiftintervaller. Tilfredsstiller spesifi-kasjonene til alle produsenter av motorer. Møter API SL/CF. SAE15W40, 20W50.

Omega 778 - “Type II” syntetiske motorolje

Annengenerasjon helsyntetisk motorolje med topp ytelse utviklet for å overgå ytelsen til ordinære syntetiske oljer. API SL SJ/CF spesifikasjon. SAE 10W60.

Automatgirkasser

Omega 699

Gir god beskyttelse mot automatgears verste fiender; oksydasjon og varmeopp-bygging. Angriper ikke pakninger og er upåvirket av temperaturendringer. Godkjent som Dexron®-III/Mercon® fluid for General Motors Equipment og for Allison Division on highway equipment models AT, MT,HT. Møter FordM2C138-CJ, 166H, General Motors type A, Suffix A, og Daimler-Benz 236.2 og 236.4 og momentomformer DDA C-3 og Caterpillar TO-2. SAE 5W20 (32 cSt. 40°C).

4. Tilsetninger

Motoroljer

No product found

Giroljer

No product found

Automatkasser/servostyring væsker

Omega 917

Tilsetning som forebygger eller stopper oljelekkasjer via simeringer, o-ringer og øvrige pakninger i motor, gear, transmisjon og hydraulikk. Ved regelmessig bruk, vil det ikke være behov for demontering av utstyr for å bytte pakninger.

Bensin

Omega 992

Eliminerer og forebygger tette brennstoffdyser og renser hele drivstoffsystemet for avleiringer. Forebygger feil i avgasser, uren gange og motorfusk. Sikrer et rent drivstoffstystem og dermed en optimal akselerasjon og gasspådrag.

Diesel

Omega 903

Forlenger brennstoffdysenes levetid og intervall filterskift da filtrene holder seg rene lenger. Forbedrer forbrenningen og hindrer svoveltæringer. Løser opp avleiringer i brennstofftanker/rør og hindrer nye avleiringer. Forhindrer dannelse av dieseldyr. Fordeler seg jevnt selv i store tanker.

Omega 992

Eliminerer og forebygger tette brennstoffdyser og renser hele drivstoffsystemet for avleiringer. Forebygger feil i avgasser, uren gange og motorfusk. Sikrer et rent drivstoffstystem og dermed en optimal akselerasjon og gasspådrag.

Sirkulasjons-og hydrauliske oljer

Omega 917

Tilsetning som forebygger eller stopper oljelekkasjer via simeringer, o-ringer og øvrige pakninger i motor, gear, transmisjon og hydraulikk. Ved regelmessig bruk, vil det ikke være behov for demontering av utstyr for å bytte pakninger.

Radiatorer/kjølesystemer

No product found

5. Andre

Anti-seize

Omega 99N

Kan brukes til alt av næringsmiddelutstyr og produksjonsutstyr, bolter, nagler, fester av rustfritt stål og utstyr som regelmessig blir utsatt for vann. Kan brukes til smøring av foringer, baner, små åpne gear i næringsmiddelproduksjon og andre rene omgivelser. Temperaturområde -30°C til +450°C.

Smøremiddel for dekkmontering

Omega 902

Olje spesielt utviklet for tungt utstyr. Skader ikke gummien, letter monteringen og beskytter dekk og felg mot rust. Skal ikke tynnes eller blandes. Sprayes eller kostes på. Forsvinner etter bruk uten å etterlate flekker.

Motorrens

No product found
Copyright 2020
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS