100 % miljøvennlige smøreoljer og korrosjonshindrende produkter 

LanoPro er grønne smøremidler og rust- og korrosjons-beskyttende produkter for oljenæringen, fiskerinæringen og landbasert industri. LanoPro-produktene er de mest miljøvennlige, høyteknologiske smøremidler og korrosjonshindrende produkter i markedet. De skader ikke mennesker eller dyr og gir minimale økologiske fotspor, men har likevel mange av de samme fordelene som petrokjemisk-baserte løsninger. 

Produktene består av vegetabilske og naturlige råstoffer som naturen bryter ned selv og er derfor helt ufarlige for mennesker og miljø. Med LanoPro kan maskiner og redskaper nå beskyttes og vedlikeholdes uten at miljøet påvirkes, og medarbeidere utsettes ikke for risikoeksponering med miljøfarlige stoffer. Du finner mer informasjon på LanoPros egne sider.

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS