Vedlikehold og reparasjon i et maritimt miljø
 

Smøring | Vedlikehold av motoren | Vedlikehold og reparasjon | Elektro | Rengjøring og avfetting | Klær og beskyttelse

 

Rengjøring og avfetting

– med fokus på miljø og tilpasset næringsmiddellindustrien“Relektas utvalg dekker hele behovet vi har avvask og desinfeksjon, håndpleie, smøremidler, grease, tape og verneutstyr. Selgerene sitter inne med mye kunnskap om produkter, er hyggelige å prate med og kommer raskt innom hvis det er noesom trengs av produkter.”
– Lerøy Midt AS avd. Bogen
 


 

An error occured while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): A transport-level error has occurred when receiving results from the server. (provider: TCP Provider, error: 0 - The specified network name is no longer available.) ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The specified network name is no longer available
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadSniError(TdsParserStateObject stateObj, UInt32 error)
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadSniSyncOverAsync()
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryReadNetworkPacket()
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryPrepareBuffer()
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryReadByteArray(Byte[] buff, Int32 offset, Int32 len, Int32& totalRead)
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryReadChar(Char& value)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryReadPlpUnicodeCharsChunk(Char[] buff, Int32 offst, Int32 len, TdsParserStateObject stateObj, Int32& charsRead)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryReadPlpUnicodeChars(Char[]& buff, Int32 offst, Int32 len, TdsParserStateObject stateObj, Int32& totalCharsRead)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryReadSqlStringValue(SqlBuffer value, Byte type, Int32 length, Encoding encoding, Boolean isPlp, TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryReadSqlValue(SqlBuffer value, SqlMetaDataPriv md, Int32 length, TdsParserStateObject stateObj, SqlCommandColumnEncryptionSetting columnEncryptionOverride, String columnName)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryReadColumnInternal(Int32 i, Boolean readHeaderOnly)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryReadColumn(Int32 i, Boolean setTimeout, Boolean allowPartiallyReadColumn)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.GetValueInternal(Int32 i)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.GetValue(Int32 i)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_Item(String name)
  at Dynamicweb.eCommerce.Products.Product.Fill(IDataReader dataReader)
  at Dynamicweb.eCommerce.Products.Product..ctor(IDataReader dataReader)
  at Dynamicweb.eCommerce.Products.Product.GetPagedProductsByGroupIdsWithCount(String groups, String searchValue, String languageId, String orderByClause, Int32 rangeStart, Int32 rangeEnd, IEnumerable`1 smartSearchProductIds, String orderByCalculatedFieldName, IEnumerable`1 productAutoIDs)
  at Dynamicweb.eCommerce.Frontend.Frontend.List(String groups)
  at Dynamicweb.eCommerce.Frontend.Frontend.EcomRender()
  at Dynamicweb.eCommerce.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModule(DataRow& ParagraphRow)
ClientConnectionId:d3d44fda-cb0d-4660-b137-6129188ebaca
Error Number:64,State:0,Class:20
Ønsker du mer informasjon eller besøk av en av våre selgere, ta kontakt på post@relekta.no eller se kontaktsiden vår.

^Til toppen

Copyright 2019
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS