Vedlikehold og reparasjon i et maritimt miljø
 

Smøring | Vedlikehold av motoren | Vedlikehold og reparasjon | Elektro | Rengjøring og avfetting | Klær og beskyttelse

 

Smøring - under krevende forhold

Å bruke rett produkt på riktig sted gir store besparelser både på slitasje av utstyr og vedlikeholdskostnader. Det gir også stor miljøgevinst. Vi vet hvilke krav som stilles og hva slags påkjenninger utstyr og maskiner utsettes for. Vi er eksperter på smøremidler og vet hva som bør brukes hvor og hvilke egenskaper et smøremiddel må ha. Et wirefett som ikke holder seg på plass under belastning gir høyt forbruk og slitasje. Et smørefett som ikke er vannfast brukt i våte miljøer, gir høyt forbruk, økt slitasje og unødvendig utslipp som kunne vært unngått eller kraftig redusert. Feil produkt og feilbruk er ofte årsak til høye kostnader forbundet med vedlikehold.

Vi mener at for gjøre vedlikehold enklere og mer lønnsomt er løsningen enkel; bruk rett produkt på riktig måte.


“I våre havbruk bruker vi smøre og vedlikeholdsprodukter fra Relekta. Spesielt er vi godt fornøyd med Orion 870 girolje på påhengsmotorer. Etter at vi startet med den oljen finnes det ikke spon på tappeplugg/ magnetplugg.”
- Teknisk Leder Havbruk, Sinkaberg Hansen


 


“...Trommelfresen er nå gått over 2000 timer med Nio Lube UH og effekten er fortsatt den samme. Skiftintervallet på den hydrauliske oljen for denne maskinen er i utgangspunktet rundt 200 timer ifølge boka, men vi har enda ikke trengt å skifte den... ”
- B.Pettersen Maskin Nordkapp


 
Ønsker du mer informasjon eller besøk av en av våre selgere, ta kontakt på post@relekta.no eller se kontaktsiden vår.

^Til toppen

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS