Bilde av Coolant -26 Kjølevæske

Coolant -26 Kjølevæske

Coolant -26 er en kjølevæske som kan benyttes hele året i de fleste bensin- og dieselmotorer. Coolant -26 er ferdigblandet med frysepunkt ned til -26 °C og er biologisk nedbrytbar. Skiftintervallet er 2 år eller følg kjøretøyfabrikantens anbefaling. Basert på monoetylenglykol.

  • Perfekt beskyttelse av alle typer metaller som benyttes i moderne motorer og deres kjøleanlegg mot korrosjon, irring etc
  • Påvirker ikke pakninger eller slanger og lar disse forbli fleksible
  • Meget god evne til ikke å danne skum i systemene

 

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS