10-06-2020 - SVINGSKIVEFETT I POSER

10-06-2020 | SVINGSKIVEFETT I POSER

Relekta lanserer en rask og grisefri måte å smøre svingskiver på. Med svingskivefett i poser er det gjort på 1-2-3 å smøre svingskiven. Legg på posene, kople hengeren på og kjør. -Kroon-oil MoS2 Svingskivefett har vi i alle år hatt gode tilbakemeldinger på fra våre kunder, sier markedssjef Sven Borger Fiedler, og nå tilbyr vi den i en ny, smart emballasje - poser a 100 gram.

Dette er et litiumfett som inneholder 3 % molybden-disulfid og har meget sterk smørefilm, hefter godt og lav friksjonskoeffisient som gir god smørestabilitet. -Vi anbefaler 3 poser pr svingskive og det er en miljøvennlig måte å smøre på, avslutter Fiedler. Kroon-oil MoS2 i poser selges i kartong a 36 poser som holder til 12 smøringer.

For mer informasjon, kontakt:
Relekta v/Sven Borger Fiedler, telefon: 952 92 108, e-post: sbf@relekta.no

Tilbake
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS