19-04-2018 - NYTT KRAN- OG BOMFETT SOM IKKE HAKKER

19-04-2018 | NYTT KRAN- OG BOMFETT SOM IKKE HAKKER

Orion 90 er et nyutviklet lithium-kompleks kran- og bomfett med PTFE. Kranutleieselskaper har testet produktet over lengre tid og har gitt gode tilbakemeldinger. Spesielt fordi fettet eliminerer "hakking" når det brukes på nylonforingene på bommene på sine større kraner. Standardfett er tilbøyelig til å bygge seg opp når bommene trekkes inn og fettet har en tendens til å falle av grise til rutene, maskinen eller bakken. Med Orion 90 opplever man ikke dette.
Orion 90 smører mekaniske deler og spesielt glideflater i teleskopiske bommer, traverser, heiser, lifter og kraner. Og ellers i et bredt spekter av industrielle maskiner og til alle type lagre, kuleledd, kingpins og spindler på tunge entreprenørmaskiner. PTFE øker smøre- og hefteevnen og utfyller uregelmessigheter i flatene som gir ekstra lang levetid til slitte komponentert. Temperaturområde -20 °C til + 160 °C.

Tilbake
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS