02-03-2016 - DIESELRENS - AVGJØRENDE FOR Å HOLDE DIESELMOTOREN OPTIMAL

02-03-2016 | DIESELRENS - AVGJØRENDE FOR Å HOLDE DIESELMOTOREN OPTIMAL

"Dagens dieselmotorer med siste teknologi avanserte dieselinnsprøytings-systemer, som Euro 5 og 6 motorer og US2007 og US 2010, krever vedlikehold", sier markedssjef Terje Tjelland i Relekta. "Tester viser at disse mer komplekse systemene har høyere krav til at dysene holdes rene og innsprøytingssystemet fri for avleiringer. Den viktigste årsaken til at dieseldysene tetter seg er drivstoffet. Dysene er utsatt for høye temperaturer og det fremmer dannelse av avleiringer", forklarer han. Det kan gi ujevn tomgang, problemer ved start og økt drivstofforbruk. Med en økning av ubrent drivstoff i form av partikler som passerer gjennom eksosen, produserer ikke bare ubehagelig røyk, men også giftige gasser. I tillegg forkorter de levetiden på dyre katalysatorer i avgassanlegget.
"Vi har nå lansert Orion 262 og Orion 263. Det er kraftige rensemidler som rengjør dyser og øvre del av sylindrene. Orion 263 er en såkalt "one-shot-behandling", sier han. "Den helles i tanken og fjerner uønskede avleiringer og gjenoppretter optimal funksjon raskt. For å holde innsprøytings-systemet optimal, anbefaler vi jevnlig bruk av den andre rensen - Orion 262. Da opprett¬holdes et rent og effektivt drivstoffsys¬tem. Det hindrer at ventilene settter seg fast under oppstart og ved kuldegrader."
Orion dieselrensemidler sikrer en lettere start og beskytter mot skader. Begge midlene gir 100 % vannseparasjon, og antikorrosjonsegenskaper hindrer dannelse av rustpartikler som kan tette filtre og gi uønsket slitasje. "Orion 262 og 263 er tilpasset Euro 5 og 6 motorer, men kan også benyttes til eldre dieselsystemer", avslutter han.
 

 

Tilbake
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS