07-12-2015 - VIKTIG MED RENS AV MOTOR OG AUTOMATKASSER

07-12-2015 | VIKTIG MED RENS AV MOTOR OG AUTOMATKASSER

Stadig flere kjører bil med automatgir. I de fleste tilfeller er servicen på automatgirolje mangelfull eller helt fraværende, ifølge eksperter. Nordmenn foretrekker å slippe kløtsjing. Første halvår i år hadde syv av ti solgte nye biler automatgir, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Andelen er fortsatt økende. Men når bilene har gått langt nok, kan eieren sitte på en tikkende utgiftsbombe, advarer eksperter. – I de fleste tilfeller vi har undersøkt er servicen på girkassen enten mangelfull eller helt fraværende. Resultatet blir at giroljen etter en tid er så forurenset at ikke fungerer som den skal, og det er fare for at hele girsystemet kan ødelegges. Et nytt kan koste helt opp mot 100 000 kroner, sier Terje Tjelland i Relekta AS.
Les artikkelen om viktigheten av rens av automatgirkasser 

 

Moderne biler er utstyrt med motorer som skal være mest mulig miljøvennlige. Problemet er at de forurenser seg selv. – Nye motorer er laget slik at de slipper ut så lite skadelige avgasser som mulig, noe som er vel og bra. Problemet er at store deler av forurensningen gjerne returneres tilbake til motoren. Det dannes ofte smuss og avleiringer inne i selve motoren som kan skade ulike funksjoner, sier Terje Tjelland i Relekta AS. Relekta er en stor leverandør av reparasjons- og vedlikeholdsprodukter til verksteder og industribedrifter. 
Les artikkelen om viktigheten av å utføre rens av motoren

 

Tilbake
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS