23-11-2015 - MILJØVENNNLIG KORROSJONSBESKYTTELSE PÅ SPRAY

23-11-2015 | MILJØVENNNLIG KORROSJONSBESKYTTELSE PÅ SPRAY

Lanopro Storage Spray 11–10 G er et miljøvennlig coatingprodukt utviklet for å gi gode smøreegenskaper som motvirker nedbryting og korrosjon, og har meget gode penetrerende egenskaper. Coatingen innholder ikke giftige stoffer og vil ikke skade naturen. Lanopro Storage Spray 11–10 G har dermed ingen negativ effekt på miljøet og er anbefalt for bruk i maritime miljøer av HOCNF (Harmonized Offshore Chemicals Notification Format).  Lanopro Storage Spray 11–10 G lager et tynt, beskyttende lag, og er velegnet for korttidslagring av maskiner, deler og verktøy. Kan også benyttes til åpent utstyr som kjeder, ståltau, wire, boreverktøy etc, der det er nødvendig med god smøring, beskyttelse og penetrasjon. Lanopro Storage Spray 11-10 G fåes i 400 ml spray. Ønsker man denne miljløvennlige korrosjonsbeskyttelsen i større mengder, fåes den i 5 l, 20 l og 196 l under navnet Lanopro Coating 10-15 G. 

 

Tilbake
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS