19-03-2014 - LANOPRO TIDLIG UTE MED EAL-SERTFIKATER

19-03-2014 | LANOPRO TIDLIG UTE MED EAL-SERTFIKATER

Fra 19. desember 2013 er alle fartøy som handler på amerikanske havner pålagt å følge det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) Generell Fartøy Tillatelse (VGP) regulering. En av de nye forskriftene til VGP, er kravet om å bare bruke miljøforsvarlig smøremidler (EAL –Environmentally Acceptable Lubricants) der det er mulighet for at smøremiddel kan havne i sjøen.

De mest åpenbare smørestedene som omfattes av dette kravet er på åpne dekk, ståltau, hylser, ror-lagre, CP-propeller, propeller og finne-stabilisatorer. LanoPro har allerede nå fått godkjent sine produkter fra EPA. LanoPro har utviklet biologisk nedbrytbare og 100 % miljøvennlige marine smøreoljer som har vært på markedet i flere år. " Vi har alltid sagt at vi lager smøremidler for fremtiden", sier Henrik Breddam daglig leder i LanoPro Production, "og vi har så langt levert de fleste av våre produkter til de strengeste regulerte marine miljøer i verden. Så det er ingen overraskelse for oss at LanoPros fett passerer EPAs krav til miljøforsvarlige smøremidler".

For en reder eller operatør betyr dette at de kan endre sine smøreprogrammer enkelt og trygt til Lanopros prdukter uten å risikere problemer med VGP-reguleringer eller teknisk problemer. Sertifikatene kan lastes ned fra www.norskindustriolje.no. Selve forskriften kan man lese om her http://cfpub.epa.gov/npdes/vessels/vgpermit.cfm.

 

For mer informasjon, kontakt:
Relekta v/Sven Borger Fiedler
Telefon: 22 66 04 10
E-post: sbf@relekta.no

Tilbake
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS