18-10-2013 - PREMIUM KORROSJONSBESKYTTENDE FETT FOR STORE BELASTNINGER

18-10-2013 | PREMIUM KORROSJONSBESKYTTENDE FETT FOR STORE BELASTNINGER

Orion 52 smørefett tåler store belastninger og har meget høy motstandsdyktighet mot vann, noe som øker levetiden på delene og komponentene. Det er et allsidig smørefett (NLGI 2) med et vidt bruksområde som gir mindre lagerhold og forenkler vedlikeholdet.

Smørefettet gir meget god smøring og beskyttelse til utstyr som er utsatt for korrosjon. Med et stort temperaturområde (-30 oC til + 180 oC) er Orion 52 svært allsidig. Fordi den har høyere tetthet enn vann, ”henger den på” selv under vann. Orion 52 har et meget høyt nivå av EP (Extreme Pressure) tilsetninger som beskytter mot slitasje. Orion 52 er mekanisk stabilt. Det er basert på et litium kalsium sulfon borat multikomplekst fortykningsmiddel. Det gir forlengede smøreintervaller selv under vanskelige arbeidsforhold og kan brukes alle steder der lav friksjon ønskes som for eksempel i vanlige rulle- og glidelagre og på glideflater.

Typiske bruksområder er offshoreindustri, fiske- og shippingfartøy, havneanlegg, havbruk, kjemiske fabrikker, papirindustri, slakterier, kraftverk, kloakkanlegg, landbruk, entreprenører osv. Orion 52 fåes i 400 g patroner, 5 kg, 18 kg og 50 kg spann.

 

For mer informasjon, kontakt:
Relekta v/Terje Tjelland

Tlf  22 66 04 00
E-post: terje.tjelland@relekta.no

 

Tilbake
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS