21-05-2013 - OMEGA 78 NÆRINGSMIDDELGODKJENT FETT TILBAKE I 400 G PATRON

21-05-2013 | OMEGA 78 NÆRINGSMIDDELGODKJENT FETT TILBAKE I 400 G PATRON

Omega 78 er det ultimate flerbruksfettet, som også er næringsmiddelgodkjent. «Vi har kun solgt fettet i 5 og 18 kilos spann», sier produktsjef Terje Tjelland, «men etterspørselen har gjort at vi nå relanserer det i 400 grams patroner.»

Fettet har meget høy mekanisk stabilitet, dråpepunkt og evne til å tåle høyt trykk. Det gir spesielt god motstandsdyktighet mot utvasking, korrosjon og rust og vil dermed redusere slitasje. Fettet er veldig populært innen havbruk- og fiskerinæringen.

«Fettet er godkjent etter forskriftene i næringsmiddelstandarden NSF H1», sier Tjelland, «og er derfor et fett som kan brukes ved utfordrende smøreforhold i næringsmiddel-, metall- og papirproduksjon og ikke minst i olje- og offshorebransjen. Nå som det kommer i 400 grams patroner igjen, vil mange brukere få ønsket sitt oppfylt. Flere kan da ta det i bruk der det er miljø- og smøretekniske utfordringer», avslutter han.

For mer informasjon, kontakt:
Relekta v/Terje Tjelland

Tlf  22 66 04 00
E-post: terje.tjelland@relekta.no

 

Tilbake
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS