01-03-2012 - FORBEDRET OG MER ØKONOMISK NIO LUBE MULTI DIESELTILSETNING

01-03-2012 | FORBEDRET OG MER ØKONOMISK NIO LUBE MULTI DIESELTILSETNING

Nio Lube Multi Dieseltilsetning, som er utviklet til ”miljødieselen” EN590, har fått forbedret formel slik at den gir enda bedre rensing og tar ytterligere vare på dieselmotoren. I tillegg er den mer konsentrert. Det gir bedre totaløkonomi.

«Vi har hatt stor suksess med denne dieseltilsetningen, og det er gledelig at vi nå kan tilby en forbedret utgave», sier avdelingsleder Terje Tjelland i Relekta, avdeling Norsk Industriolje. «Blandingsforholdet ved normal bruk er nå 1:5000. Det vil si at man kun behøver å blande inn 50 ml pr 250 liter diesel. Jeg vil anbefale 1:3000 blandingsforhold ved periodisk kontroll eller ved de faste serviceintervallene for ytterligere rensing.»

Med Nio Lube Multi Dieseltilsetning vil man opprettholde motorkraften ved å holde dyser og brennkammer fritt for avleiringer. Høyere avgasskrav og mer effektive motorer setter større krav til helt rent drivstoffsystem, og her har mange erfart nytten av en god tilsetning som bidrar til dette.

Nio Lube Multi Dieseltilsetning er utviklet for bruk i drivstoffstandarden EN 590 miljødiesel. Den er en avansert tilsetning som opprettholder motorytelsen og reduserer slitasjen på motor og avgassystem. Den inneholder additiver som hindrer avleiringer og holder dyser, ventiler, eksosporter, forbrenningskamre og avgassystemet rent. «En optimal forbrenning resulterer i lavere drivstoff-forbruk. 10 % redusert effekt gir mange ekstra liter drivstoff pr måned, og hvem ønsker ikke det? En utfordring med miljødieselen er at den har gitt økte mengder kondens og vann i dieselen. Dette løses ved at Multi Dieseltilsetning separer ut vannet, stabiliserer dieselen under lagring, holder bakterieveksten nede og hindrer utviklingen av dieseldyr. », sier Tjelland. «En forutsigbar og trygg drift er det mest økonomiske! Tilsetningen påvirker partikkelfilter og katalysatorer i avgassystemene positivt ved at levetiden på disse forlenges. Med en kontinuerlig ren forbrenning får man mindre partikler», avslutter han.

Nio Lube Multi Dieseltilsetning øker dieselens cetantall med 2–3 punkter og bidrar til renere utslipp, lettere start og redusert støy. Den inneholder også antiskumtilsetninger som gjør at påfylling av diesel går raskt og enkelt. Tilsetningen kan brukes på alle typer dieselmotorer.
 

For mer informasjon, kontakt:
Terje Tjelland
Telefon: 22 66 04 00
E-post: terje.tjelland@relekta.no

 

                                                                                             

Dyser med avleiringer gir dårlig forstøvning, større dråper og dermed dårlig forbrenning og effekt. Med dårlig dieselkvalitet oppstår dette raskt også i en ny motor.

 

Jevnlig bruk av Nio Lube Multi Dieseltilsetning sikrer en ren dyse og en fin forstøvning av drivstoffet, som da gir best mulig blanding av luft/drivstoff og dermed optimal forbrenning.

 

                            

  

Tilbake
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS