Vi er en miljøpositiv bedrift

Relekta ble etablert i 1977 og helt fra start av har vi hatt fokus på miljøvennlige produkter. Vi har flere sertifiseringer innen kvalitet og miljø og har for eksempel sertifiseringer som ISO 45001 – Helse og sikkerhet, Miljøfyrtårn og ISO 14001 – Miljø. Som ISO 14001 sertifisert bedrift har vi et miljøstyringssystem som er i samsvar med den mest anerkjente standarden for miljøledelse.

Vi ønsker å bidra med ekstra tiltak utover det som i dag forventes av en miljønøytral bedrift.

Relekta betaler frivillig avgift for å finansiere returordninger for emballasje gjennom medlemskap i Grønt Punkt. Vi er medlem av RENAS som administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for elektrisk og elektronisk avfall. Vi arbeider aktivt for, og oppfordrer til, reparasjoner framfor å kjøpe nytt. Effektive reparasjoner og kontinuerlig vedlikehold bidrar til mindre utskiftning av maskiner, materiell og utstyr, noe som i seg selv er miljøvennlig. Vi har gjort det enklere for kundene våre ved å ha en egen logo "miljøforetrukket produkt" for å fremme bruk av miljøvennlige produkt.  Du kan finne en samlet oversikt over våre miljøvennlige produkter nedenfor og lese mer om miljøorganisasjoner vi samarbeider med på våre nettsider.


100 % miljøvennlige smøreoljer og korrosjonshindrende produkter 
For at et produkt skal tilfredsstille våre strenge miljøkrav, må et miljøtilpasset produkt ha et eller flere av følgende kriterier:
• Nedbrytbart i naturen
• Næringsmiddelgodkjent
• Løsemiddelfritt
• Laget av vannbaserte kjemikalier

Relekta markedsfører produktserien Lanopro som er grønne smøremidler og rust- og korrosjonsbeskyttende produkter for oljenæringen, fiskerinæringen og landbasert industri. Lanopro-produktene er de mest miljøvennlige, høyteknologiske smøremidler og korrosjonshindrende produkter i markedet. De skader ikke mennesker eller dyr og gir minimale økologiske fotspor, men har likevel mange av de samme fordelene som petrokjemisk-baserte løsninger. 


Breeam-NOR
Flere av produktene våre tilfredsstiller emisjonskravene til Breeam-NOR som er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Et eksempel på et produkt som tilfredsstiller Breeam-NOR emisjonskrav er Relekta Miljøfug.

^Til toppen

Bilde av Omega 585

Omega 585 Varenr: O585D

Syntetisk næringsmiddelgodkjent kjede- og girolje

  • Helsyntetisk olje som fungerer over et bredt temperaturområde
  • Kan brukes i de fleste bruksområder i næringsmiddelindustrien, fra frysing til koking
  • Inneholder en additivpakke som gir ekstra lange smøreintervaller

Omega 585 syntetisk næringsmiddelolje for kjeder og gir er en olje som er spesialutviklet for mat- og drikkevareindustrien. Den er laget av en helsyntetisk baseolje for å kunne fungere effektivt over ett bredt temperaturområde: -30 °C til + 240 °C. Oljen motstår de vanlige påkjenninger i næringsmiddelindustrien - fra varm damp til frysetemperatur. Omega 585 inneholder en additivpakke som gir ekstra lange smøreintervaller. Dette er en syntetisk, næringsmiddelgodkjent kjede- og girolje som: Ikke innholder mineralolje, eller andre potensielt farlige ingredienser. Ikke brytes ned ved kontakt med næringsmidler, sitronsyre, animalsk fett og blodprodukter. Holder seg på plass - slynges ikke av. Har en svært høy oksidasjonsmotstand. Møter og overgår USDA H1 spesifikasjonene.

^Til toppen

Industri | Næringsmiddel godkjente produkter | Miljøtilpassede produkter |

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS