Ikke bor for dypt

Noen ganger er det viktig å ikke bore for dypt. Det kan være for å lage hull til en flis/plugg, eller for å unngå at det bores tvers gjennom emnet.

Finn frem et plastrør som er tykt nok til at boret kan tres gjennom, og kutt det i den lengden som passer (borets lengde etter montert på drillen minus hullets dybde). Ved å føre boret gjennom røret vil røret hindre at en borer for dypt.
Boret kan oftest justeres noe i lengden når det festes til choken (justering- og festemekanismen for bor og bits på drillen), og dermed trenger du ikke nøyaktig mål på røret. Hvis du bruker faste bor (sds eller sds plus) vil det være nødvendig å skjære til lengden på røret med større nøyaktighet. 

Tilbake
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS