API, SAE og HOCNOF

  • API-klassifisering
  • SAE Viskositetsgrader for motorolje

    HOCNOF (Harmonized Offshore Chemicals Notification Format) er et klassifiseringssystem for å harmonisere reguleringen av kjemikalier som brukes i offshoreindustrien i Nordsjøen og det nordøstlige Atlanterhav. Målet er å minimere risikoen for alvorlige utslipp og skader på det marine miljøet i området. I henhold til de siste kravene skal hydraulikkoljer og kjemikalier som brukes i lukkede systemer, i en større mengde enn 3000 kg per år og installasjon, være testet og registrert for bruk offshore. Klassifiseringen er delt inn i 5 grader fra A til E.. Kjemikalier i klassifisering A er potensielt farlige til å skape de største skadene på miljøet, mens klassifisering E er potensielt de minst skadelige.
  • HOCNF - utdypende forklaring engelsk 
Copyright 2020
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS