Bilde av Gear Grease EP 0

Gear Grease EP 0

Gear Grease EP 0 er et halvflytende universelt fett for gir og sentralsmøreanlegg. Fettet et utviklet fra raffinerte, høyviskositets baseoljer. Fortykningsmiddel er litium-såpe. Det er tilsatt ulike additiver blant annet EP (Extreme Pressure) additiv.

  • Hefter godt til metall som gir redusert slitasje
  • Meget bra motstand mot vann og utvasking gir redusert forbruk og sparer tid
  • Meget god stabilitet sørger for stabile smøreegenskaper gjennom hele skiftintervallet
  • Meget god antislitasje- og korrosjonsegenskaper
  • God pumpbarhet ved bruk av fettpistoler
  • Meget gode Extreme Pressure (EP) egenskaper og høy motstand mot sjokkbelastninger gjør at fettet holder seg på plass

 

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS