Bilde av Caliplex HD EP 2 Grease

Caliplex HD EP 2 Grease

Caliplex HD EP 2 Grease er et smørefett av svært høy kvalitet. Det er laget av tykk baseolje med polymer og et litiumkalsium bindemiddel. Den inneholder spesielle antikorrosjon, antislitasje og Extreme Pressure (EP) additiver.

  • Fester meget godt til metall og gir redusert slitasje
  • Meget sterk smørefilm hindrer at sand og vann trenger inn
  • Meget bra motstand mot vann og utvasking gir redusert forbruk og tidsforbruk
  • Ekstremt god stabilitet, noe som gjør at man får lengre serviceintervaller
  • Gode antikorrosjon- og antislitasjeegenskaper
  • Ekstremt gode pumpeegenskaper som gjør fettet velegnet for sentralsmøring
  • Meget gode Extreme Pressure (EP) egenskaper og høy motstand mot sjokkbelastninger gjør at fettet holder seg på plass der smøring trengs
  • Uten bly og nitritter. Inneholder ikke giftige stoffer.
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS