Bilde av Syngear 75W90

Syngear 75W90

Syngear 75W90 er en delsyntetisk olje for mekaniske girkasser. Den er utviklet av høykvalitets raffinerte og syntetiske baseoljer og spesielle EP (Extreme Pressure) additiver. Syngear 75W90 kan benyttes i hardt belastede girkasser og bør brukes i alle girkasser hvor en mineralsk EP girolje kommer til kort.

  • Utmerket oksidasjonsmotstand
  • Meget god evne til å motvirke slitasje, korrosjon og skumdannelse
  • Lavt flytepunkt holder oljen lettløpende og smidig ved lave temperaturer
  • Smidig girskift ved lave temperaturer
  • Drivstoffbesparende egenskaper pga. lav friksjon
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS