Bilde av Agri Diesel MSP 15W40

Agri Diesel MSP 15W40

Agri Diesel Synth serien er høykvalitets SAPS dieselmotoroljer. Mid- og low-SAPS teknologien, benyttet sammen med dieseldrivstoff som inneholder lite sulfat, gjør oljene perfekt til Tier IIIa og Tier IIIb motorer uavhengig om de er utstyrt med avanserte avgass-systemer som partikkelfilter og/eller SCR katalysator eller EGR rensesystemer.

  • Lavt aske-, fosfor- og svovelinnhold (SAPS) holder avgass-systemet (partikkelfilteret) rent
  • Bidrar til lavere driftskostnader ved hjelp av redusert drivstofforbruk (opptil 2 %)
  • Meget gode rengjørende egenskaper hindrer avleiringer og dannelse av partikler i de varme sonene i motoren
  • Antislitasje-egenskaper gir sterk reduksjon av slitasje og forlenger motorens levetid
  • Høye antikorrosjonsegenskaper og antioksiderende egenskaper gir mindre slitasje på motoren

 

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS