Produkter fra Novatio løser utfordringer

Novatio fra Belgia har levert høykvalitets reparasjons- og vedlikeholdsprodukter for verksted og industri siden 1978. I sortimentet finnes alt av produkter innen lim, fugemasser, rengjørings- og avfettingsmidler, overflatebehandling og -beskyttelse, tape, smøremidler og fett. Med Novatio kan du for eksempel lime de vanskeligste materialer som polypropylen og polyetylen uten problemer. Og det finnes mange fler spesialprodukter som løser utfordrende oppgaver. 

Novatio produktene endrer design på emballasjen og blir mer moderne og freshere. Det blir enklere å se produktnavn og det blir enklere å finne hvilke produkter som hører til hver produktgruppe, for eksempel får alle smøremidler et grått felt på midten av etiketten. Flere av produktene har allerede endret til nytt design og de andre vil bli endret i løpet av året. 

 

Bilde av Al-Fix Remover

Al-Fix Remover 1 stk Varenr: N501080

Lynlimfjerner

  • 100 % løsemiddelfri
  • Løser både våte og herdede cyanoacrylatlimfuger
  • Trygg i bruk

Al-Fix Remover er et rensemiddel basert på cyanoacrylat 100% fritt for løsemidler.

Bruksområder
 Al-Fix Remover fjerner både herdet og uherdet cyanoakrylat (lynlim, superlim) som f. eks Al-Fix, Al-Fix Flexible, Al-Fix Black og Al-Fix Gel fra en rekke materialer som f.eks. de fleste metaller, aluminium, glass, pleksiglass, polyester, polystyren, porselen, osv. Al-Fix Remover er også egnet til å løse PU-skum og andre limtyper.

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS