Produkter fra Novatio løser utfordringer

Novatio fra Belgia har levert høykvalitets reparasjons- og vedlikeholdsprodukter for verksted og industri siden 1978. I sortimentet finnes alt av produkter innen lim, fugemasser, rengjørings- og avfettingsmidler, overflatebehandling og -beskyttelse, tape, smøremidler og fett. Med Novatio kan du for eksempel lime de vanskeligste materialer som polypropylen og polyetylen uten problemer. Og det finnes mange fler spesialprodukter som løser utfordrende oppgaver. 

Novatio produktene endrer design på emballasjen og blir mer moderne og freshere. Det blir enklere å se produktnavn og det blir enklere å finne hvilke produkter som hører til hver produktgruppe, for eksempel får alle smøremidler et grått felt på midten av etiketten. Flere av produktene har allerede endret til nytt design og de andre vil bli endret i løpet av året. 

 

Bilde av Seal & Bond MS 24 Ice

Seal & Bond MS 24 Ice Varenr: N530210

Miljøvennlig fugemasse som herder i -20 °C

  • Fleksibel fugemasse
  • Næringsmiddelgodkjent
  • Tilfredsstiller emisjonskravene i Breeam-Nor
  • Ideell for vedlikehold i fryserom, thermotransport o.l. 

Seal & Bond MS 24 Ice er en myk og elastisk fugemasse (25 %) basert på MS Polymer. Den hefter til de fleste overflater og er overmalbar. Den herder i temperaturer ned til -20 °C og har svært lave emisjonsverdier i tillegg til å være næringsmiddelgodkjent. Svært praktisk å bruke da en ikke behøver å øke temperaturen for å gjøre vedlikehold i f.eks. fryselager eller kjølerom for å bytte fuger i overganger mellom bevegelige deler (hjørner o.l.).


Bruksområde:
Seal & MS 24 Ice er ideell for alle installasjoner hvor det er minusgrader hele tiden, f.eks. utendørs om vinteren, i kjølerom, fryselager eller thermotransport. Svært godt egnet for steder hvor det er næringsmiddelproduksjon, f.eks. fiskemottak.

Forpakning: 
Hvit, 310 ml, Patron 

Copyright 2020
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS