Bilde av Universal Cooling System Cleaner

Universal Cooling System Cleaner Varenr: BG540E

  • Løsner og fjerner rust fra kjølesystemet
  • Fjerner avleiringer, olje og harde mineralforekomster
  • Krever ikke nøytralisering av kjølesystemet etter bruk
  • Kan brukes både i bensin- og dieselmotorer
  • Minimerer risikoen for overoppheting som følge av avleiringer i systemet

BG 540 Universal Cooling System Cleaner fjerner avleiringer, olje og harde mineralforekomster i kjølesystemet. Når den brukes som anvist, vil den fjerne rester som er forårsaket av oljeinnblanding, nedbrytning av kjølevæskeinhibitorer og rester fra glykol oksidasjon. Kjølesystemet krever ikke nøytralisering etter bruk av BG 540 Universal Cooling System Cleaner.

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS