Bilde av LeakGuard sett

LeakGuard sett LeakGuard Sett Varenr: N50402

 • Unikt forebyggende og tettende middel mot lekkasjer i AC
 • Tetter lekkasjer som er vanskelige å finne
 • Blandbar med alle typer kjølemedium
 • Sikker i bruk på alle typer tømme- og fyllestasjoner
 • Anbefales brukt forebyggende, beskytter miljøet mot skadelige utslipp
 • For R134a, også hybrid- og elbiler.
 • Inneholder sporstoff
 • Forlenger AC-anleggets levetid

LeakGuardTM er en ny type tettemiddel for aircondi­tion-systemer. LeakGuardTM er oljebasert og reagerer ikke på fuktighet. LeakGuardTM er derfor 100% trygg i bruk og det er ingen risiko for at tettemiddelet herder, krystalliserer eller tetter verken AC-systemet eller fylle / tømmestasjonen.  Det er det eneste tettemiddelet som tilfredsstiller spesifikasjonene til SAE J2670

LeakGuardTM virker ved at tettemiddelet ligger pas­sivt i systemet. Når det blir utsatt for både oksygen og trykk så ”koagulerer” det til en permanent kjemisk sveis som tetter lekkasjen. LeakGuardTM tetter både lekkasjer i metall og gummideler.

LeakGuardTM er spesielt utviklet for reparasjon av mindre lekkasjer, typisk slike som lekker sakte ut over en periode på 6-12 mnd. (Dersom lekkasjen er større (1-3 mnd) anbefales det å bruke AC-Tett fra Relekta.)

LeakGuardTM er velegnet til å tette lekkeasjer som har oppstått. Det mest fornuftige er allikevel å la Leak­GuardTM fungere proaktivt ved å forebygge fremtidige lekkasjer. Mens LeakGuardTM ligger i anlegget fun­gerer det dessuten som et høykvalitets smøremiddel forlenger levetiden på kompressoren og de andre komponentene. Når det oppstår en lekkasje tettes den umiddelbart av LeakGuardTM.


FAQ
Hvordan skiller LeakGuardTM seg fra andre tettemidler?

LeakGuardTM er annerledes fordi den er 100 % risikofri i forhold til andre typer tettemidler. Det er hovedsakelig 2 typer tettemidler på markedet. De som hevder at de kan svelle o-ringer og gummideler. Disse fungerte bra på anlegg som gikk på R-12 gass, men er mye mindre effektive på R-134a anlegg fordi o-ringer og gummikomponenter i disse anleggene er laget av en annen type gummi som i mye større grad motstår svelling.


N50402 LeakguardTM sett:

 • Injeksjonspistol
 • Lavtrykksport adapterslange
 • Nippel for lufttømming av adapterslange
 • LeakguardTM mini patron for
 • lufttømming av adapterslange
 • 2 stk LeakguardTM refillpatroner

N50403 LeakguardTM refillpatroner
(pakke â 2 stk) 30 ml

Copyright 2018
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS