Bilde av LeakGuard sett

LeakGuard sett LeakGuard Sett Varenr: N50402

Unikt forebyggende og tettende middel mot lekkasjer i AC

 • Tetter lekkasjer som er vanskelige å finne
 • Anbefales brukt forebyggende
 • Beskytter miljøet mot skadelige utslipp
 • Inneholder sporstoff
 • Forlenger AC-anleggets levetid
 • Blandbar med alle typer kjølemedium
 • Passer på biler med R-1234yf gass samt på hybridbiler med R-134a

LeakGuardTM er en ny type tettemiddel for aircondition-systemer. LeakGuardTM er oljebasert og reagerer ikke på fuktighet. LeakGuardTM er derfor 100% trygg i bruk og det er ingen risiko for at tettemiddelet herder, krystalliserer eller tetter verken AC-systemet eller fylle / tømmestasjonen. Det er det eneste tettemiddelet som tilfredsstiller spesifikasjonene til SAE J2670. LeakGuardTM virker ved at tettemiddelet ligger passivt i systemet. Når det blir utsatt for både oksygen og trykk så ”koagulerer” det til en permanent kjemisk sveis som tetter lekkasjen. LeakGuardTM tetter både lekkasjer i metall og gummideler.

LeakGuardTM er spesielt utviklet for reparasjon av mindre lekkasjer, typisk slike som lekker sakte ut over en periode på 6-12 mnd. Dersom lekkasjen er større anbefales det å bruke Relekta AC-Tett. LeakGuardTM er velegnet til å tette lekkasjer som har oppstått. Det mest fornuftige er allikevel å la LeakGuardTM fungere proaktivt ved å forebygge fremtidige lekkasjer. Mens LeakGuardTM ligger i anlegget fungerer det dessuten som et høykvalitets smøremiddel forlenger levetiden på kompressoren og de andre komponentene. Når det oppstår en lekkasje tettes den umiddelbart av LeakGuardTM.
 

Bruksområder
LeakGuardTM er spesielt utviklet for reparasjon av mindre lekkasjer, typisk slike som lekker sakte ut over en periode på 6-12 mnd.


N50402 LeakguardTM sett:

 • Injeksjonspistol
 • Lavtrykksport adapterslange
 • Nippel for lufttømming av adapterslange
 • LeakguardTM mini patron for
 • lufttømming av adapterslange
 • 2 stk LeakguardTM refillpatroner

N50403 LeakguardTM refillpatroner
(pakke â 2 stk) 30 ml

Copyright 2019
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS