Bilde av AC Pro Seal

AC Pro Seal

  • 1 sprøyte går til 2 biler
  • Kompatibel med R134a og R1234yf kjølemedium
  • Kan benyttes på hybrid- og el-biler
  • Fungerer ypperlig på vanskelig tilgjengelige steder
  • Trygg i bruk, ufarlig for tømme- og fyllemaskin


AC Pro Seal er et kombinert tettemiddel og sporstoff til tetting eller lokalisering av lekkasjer i airconditionanlegg på biler og mindre kjøretøy. Den er spesielt nyttig ved lekkasjer som er vanskelige å finne eller er på vanskelig tilgjengelige steder. Den tetter lekkasjer i rør, slanger, o-ringer, kondenser og fordamper og kan benyttes på alle anlegg med enten R134a eller R1234yf kjølemedium, også hybrid- og elbiler.  Den er kompatibel med PAG, PAO og ester oljer. Den blander seg med oljen og sirkulerer sammen med den i systemet.  Etter å ha tettet lekkasje ligger den forebyggende i systemet.
AC Pro Seal reagerer ikke med fuktighet eller luft. Den er helt ufarlig for resten av systemet samt tømme- og fyllemaskinen og vil ikke tette disse. Den har kun tetteeffekt i lekkasjepunktet. Etterpå ligger den forebyggende i systemet. Ved en tømming av anlegget følger den med oljen ut.
Den reparer ikke lekkasjer i ødelagt eller utett kompressor eller kompressoraksel.
 

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS