Bilde av Orion 540

Orion 540 Varenr: BL540E

  • Kombinerer smøring og beskyttelse av luftverktøyutstyr
  • Hindrer dannelse av korrosjon i luftledningene
  • Forsterker luftforsegling og øker effektivitet på utstyret

Orion 540 er luftverktøyolje som gir liten friksjon og øker effektiviteten. Den holder stabil viskositet over store driftstemperaturområder og gir forseglende egenskaper for å hindre luftlekkasje som forringer kraften til luftdrevet utstyr og verktøy. Orion 540 inneholder rusthindrende midler og korrosjons-inhibitorer som beskytter luftledningen, verktøy og utstyr.

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS