Bilde av LanoPro Universal Grease HD2 EAL

LanoPro Universal Grease HD2 EAL

LanoPro Universal Grease HD2 EAL er et moderne, høyytelses, biologisk nedbrytbart fett for bruk i både industri og autobransje. Fettets allround egenskaper gjør det til førstevalg for ulike typer lagre, spesielt i tilfeller der fettet har en tendens til å slynges av. Gir god korrosjonsbeskyttelse og er biologisk nedbrytbar. Meget god mekanisk stabilitet. Motstår høye belastninger.

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS