Bilde av Orion 49

Orion 49 Varenr: BL049D

  • Motstår temperaturer opptil 600 °C
  • Etterlater ikke karbonavleiringer ved høye temperaturer
  • Grafitt smørefilm reduserer slitasje

Orion 49 er et industrielt fett som tåler ekstreme temperaturer. For universelle lagre og rullelagre som operer under driftstemperaturer opptil 600 °C . Den består av fine grafittpartikler i en syntetisk baseolje som fordamper ved høye temperaturer uten å etterlate seg askeavfall. Orion 49 er primært konstruert for ekstreme temperaturer som oppstår i utstyr i støperier, ovnsdører i høytempera-tursovner, tørkeutstyr etc.

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS