Bilde av Pneumolube

Pneumolube

Pneumolube er for verktøy som er drevet av luftkompressor. Pneumolube er basert på vannoppløselig, syntetisk smøreolje og inneholder spesielle tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:


• Gir god motstand mot korrosjon, oksidasjon og slitasje
• Hindrer isdannelse i penumatiske luftverktøy og maskiner
• Vil ikke danne avleiringer i pneumatiske systemer
• Har en mild renseeffekt
• Påvirker ikke gummi og/eller syntetiske deler

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS