Bilde av Relekta Fasadevask

Relekta Fasadevask Varenr: N50235

  • Miljøvennlig – biologisk nedbrytbar
  • Inneholder ikke klorinerte eller petroleumsbaserte løsemidler, fosfater eller slipemidler
  • Er ikke brennbar eller etsende
  • Inneholder korrosjonsinhibitor
  • Kan brukes i høytrykksvaskere og manuelt

Fasadevask er en miljøvennlig, biologisk nedbrytbar kraftvask som ikke inneholder løsemidler fosfater eller slipemidler. Den er svært konsentrert, sikker for mur, teglstein, fasadeplater, malte flater etc. Inneholder korrosjonsinhibitor - forårsaker ikke rust på metall. Den kan brukes i steamrensere, i varm eller kald høytrykksvasker, i lavtrykksprøyte eller til manuell vask.

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS