Bilde av Nio Lube TechWash

Nio Lube TechWash 25 liter 1 stk Varenr: Y8012, Y8020, Y8011

  • Miljøvennlig – biologisk nedbrytbar
  • Inneholder ikke klorinerte eller petroleumsbaserte løsemidler, fosfater eller slipemidler
  • Inneholder korrosjonsinhibitor – forårsaker ikke rust på metall
  • Sikker i bruk på de fleste typer plast
  • Kan brukes i høytrykksvaskere og manuelt

Nio Lube TechWash er et sterkt konsentrert rense- og  avfettingsmiddel for universelt bruk. Den kan brukes i steamrensere, i varm eller kald høytrykksvasker, i lavtrykkssprøyte eller til håndvask. Nio Lube TechWash fjerner skitt, smuss, fett, sementstøv, sot, olje, nikotin, matavfall, møkk fra dyr etc. Nio Lube TechWash kan brukes der oljeavskiller er installert.

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS