Bilde av Smartfix Evo

Smartfix Evo

  • Forbedret miljø- og helsevennlighet
  • Limer plast (forbedret for PP/PE), metall, glass, de fleste tresorter
  • Kan benyttes horisontalt og vertikalt
  • Kan slipes, bores og gjenges etter 10-15 minutter
  • Overlakkerbar etter 10-15 minutter
  • Meget slagfast

Smartfx Evo hurtiglim inneholder ikke metylen difenyl diisocyanat (MDI). Dette gir økt miljø- og helsevennlighet. Smartfix Evo har en arbeidstid fra 30 sekunder til 90 sekunder. Limet er meget sterkt og kan bores i, slipes, gjenges og bearbeides etter 10 – 15 minutter avhengig av hvilken limtype man velger. Overmalbar med maling eller lakk ved 20 oC etter 10-15 minutter

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS