Bilde av Seal & Bond MS 24 Ice

Seal & Bond MS 24 Ice Varenr: N530210

Miljøvennlig fugemasse som herder i -20 °C

  • Fleksibel fugemasse
  • Næringsmiddelgodkjent
  • Tilfredsstiller emisjonskravene i Breeam-Nor
  • Ideell for vedlikehold i fryserom, thermotransport o.l. 

Seal & Bond MS 24 Ice er en myk og elastisk fugemasse (25 %) basert på MS Polymer. Den hefter til de fleste overflater og er overmalbar. Den herder i temperaturer ned til -20 °C og har svært lave emisjonsverdier i tillegg til å være næringsmiddelgodkjent. Svært praktisk å bruke da en ikke behøver å øke temperaturen for å gjøre vedlikehold i f.eks. fryselager eller kjølerom for å bytte fuger i overganger mellom bevegelige deler (hjørner o.l.).


Bruksområde:
Seal & MS 24 Ice er ideell for alle installasjoner hvor det er minusgrader hele tiden, f.eks. utendørs om vinteren, i kjølerom, fryselager eller thermotransport. Svært godt egnet for steder hvor det er næringsmiddelproduksjon, f.eks. fiskemottak.

Forpakning: 
Hvit, 310 ml, Patron 

Copyright 2020
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS