Helse, miljø og sikkerhet

I Norge stilles det krav til merking av kjemiske produkter og regler for dette er utarbeidet av Miljødirektoratet. I tillegg til selve merkingen av produktene er det også krav om at sikkerhetsdatablad for produkter med kjemisk innhold skal være tilgjengelig for brukerne. Merking og informasjon i sikkerhetsdatablad skal bidra til riktig bruk, håndtering og avfallsbehandling.
Sikkerhetsdatablad for alle våre produkter ligger i Ecoonline. Du kan søke de opp via Ecoonline.no  Eller kontakte Ecoonline og få eget elektronisk stoffkartotek.

 

 

Copyright 2018
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS